Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Тактико-технічний паспорт чергової частини (тактико-технический паспорт дежурной части)
06.02.2017, 12:51


Зразок бланку (форма шаблону) Тактико-технічного паспорта чергової частини:

Образец бланка (форма шаблона) Тактико-технического паспорта дежурной части:

Додаток 1
до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань 

 

 

 

 

 

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ

_____________________________________________________________
(орган внутрішніх справ)

20__ рік

Інвентарний N ________

1. Керівництво органу внутрішніх справ (ОВС)

Начальник ОВС ________________________________________________________________________
                                      (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ____________

Перший заступник начальника ___________________________________________________________
                                                   (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ____________

Заступник начальника __________________________________________________________________
                                             (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ____________

Заступник начальника __________________________________________________________________
                                       (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________

Начальник штабу _______________________________________________________________________
                                       (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________

Заступник начальника штабу _____________________________________________________________
                                                      (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________

Начальник чергової частини _____________________________________________________________
                                                         (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ___________

 

2. Місцезнаходження дислокації підрозділів ОВС

Чергової частини ОВС
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Чергової частини вищого рівня ОВС
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Чергових частин, підпорядкованих ОВС
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Окремо дислокованих підрозділів
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

3. Список працівників чергової частини

N з/п 

Посада згідно зі штатним розкладом 

Звання 

П. І. Б. 

Рік народження 

Служба в Збройних Силах України (із якого по який рік) 

Освіта (який навчальний заклад і коли) 

Служба в ОВС (із якого року) 

Коли призначений на посаду 

Переведений, звільнений 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Автотранспорт, закріплений за черговою частиною

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                         (марка, рік випуску, реєстраційний номер, за ким закріплений, позивний)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

5. План-схема приміщень чергової частини й розміщення обладнання в приміщеннях чергової частини

Примітка 1. До схеми додаються описи майна, що знаходиться в кожному із приміщень чергової частини, і пояснювальна записка, що містить опис особливостей цих приміщень.

Примітка 2. У пояснювальній записці щодо кімнат для затриманих та доставлених (КЗД) обов'язково вказувати:

чи відповідають вони встановленим вимогам;

кількість КЗД, їхні розміри, максимальна наповнюваність, кількість ліжко-місць, спосіб їхнього кріплення, вид замків, освітленість, наявність вентиляції (природної, штучної), системи спостереження за затриманими та доставленими;

чи здійснювався ремонт, чи потребують приміщення чергової частини реконструкції, капітального, косметичного ремонту.

6. Оснащеність чергової частини технічними засобами

6.1. Характеристика будинку ОВС, у якому розміщена чергова частина:

кількість поверхів ____________________________________________________________________

ступінь вогнестійкості ________________________________________________________________

6.2. Розміщення чергової частини (поверх) _______________________________________________

6.3. Площа зали (кімнати) оперативного управління
____________________________________________________________________________________

6.4. Кількість робочих місць
___________________________________________________________________________________

6.5. Наявність цифрового апаратно-програмного комплексу
___________________________________________________________________________________

6.6. Комплекс технічних засобів (справні/несправні):

6.6.1. Кількість пультів оперативного зв'язку
___________________________________________________________________________________

Наявність функції оповіщення особового складу
___________________________________________________________________________________

Кількість ліній "102" / обладнано АВН
___________________________________________________________________________________

Кількість міських ліній / обладнано АВН
___________________________________________________________________________________

Вихід на міжміський зв'язок
___________________________________________________________________________________

Конференц-зв'язок
___________________________________________________________________________________

Підготовка до проведення загального, групового і вибіркового циркулярів
___________________________________________________________________________________

6.6.2. Апаратура прямого телефонного зв'язку з іншими черговими частинами ОВС:

тип ________________________________________ кількість _______________________________

тип ________________________________________ кількість _______________________________

6.6.3. Система оповіщення іншими каналами зв'язку (радіо, пейджинговий зв'язок)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.6.4. Апаратура факсимільного зв'язку:

тип _________________________________________ кількість ______________________________

тип _________________________________________ кількість ______________________________

6.6.5. Радіостанції стаціонарні:

тип _________________________________________ кількість ______________________________

тип _________________________________________ кількість ______________________________

6.6.6. Радіостанції мобільні:

тип _________________________________________ кількість ______________________________

тип _________________________________________ кількість ______________________________

6.6.7. Радіостанції інші:

тип _________________________________________ кількість ______________________________

тип _________________________________________ кількість ______________________________

6.6.8. Апаратура реєстрації телефонних і радіопереговорів:

тип ____________________________________ кількість каналів ____________________________

тип ____________________________________ кількість каналів ____________________________

6.6.9. Диктофон:

тип __________________________________________ кількість _____________________________

тип __________________________________________ кількість _____________________________

6.6.10. Засоби обчислювальної техніки:

ПЕОМ:

конфігурація
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

кількість
___________________________________________________________________________________

конфігурація
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

кількість
___________________________________________________________________________________

конфігурація
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

кількість ______________________________

Наявність ліній внутрішнього зв'язку (далі - ЛВЗ) ________________________________________

Можливість підключення до мережі електронної пошти МВС, ГУМВС, УМВС, електронна адреса чергової частини
___________________________________________________________________________________

Принтер:

тип ________________________

кількість ____________________________

тип ________________________

кількість ____________________________

тип ________________________

кількість ____________________________

Сканер:

тип ________________________

кількість ____________________________

тип ________________________

кількість ____________________________

Модем або факс-модем:

тип _____________________ швидкість ________________________ кількість _________________

тип _____________________ швидкість ________________________ кількість _________________

Інше обладнання:

тип ____________________________________ кількість ___________________________________

тип ____________________________________ кількість ___________________________________

6.6.11. Апаратура охоронно-пожежної сигналізації:

Прийомна станція:

тип ____________________________________ кількість ___________________________________

Датчики:

тип ____________________________________ кількість ___________________________________

тип ____________________________________ кількість ___________________________________

6.6.12. Система відеоспостереження ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Об'єкти спостереження (периметр, ІТТ, вхідні двері, внутрішні приміщення, вікна)
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Монітор:

тип ______________________________________ кількість _________________________________

тип ______________________________________ кількість _________________________________

Блок управління:

тип ______________________________________ кількість _________________________________

тип ______________________________________ кількість _________________________________

Відеомагнітофон для записів спостережень:

тип ______________________________________ кількість _________________________________

тип ______________________________________ кількість _________________________________

6.6.13. Пристрій для контролю доступу в приміщення чергової частини:

відеотабло _________________________________________________________________________

переговорний пристрій ______________________________________________________________

пристрій автоматичного відкриття/закриття дверей _______________________________________

6.6.14. Відеотехніка:

тип _______________________________________ кількість ________________________________

тип _______________________________________ кількість ________________________________

Відеокамера:

тип _______________________________________ кількість ________________________________

тип _______________________________________ кількість ________________________________

Відеомагнітофон:

тип _______________________________________ кількість ________________________________

тип _______________________________________ кількість ________________________________

6.6.15. Пристрої відображення інформації (проектор, проекційний телевізор, табло колективного користування) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.6.16. Наявність валізи для огляду місця події, її укомплектованість
___________________________________________________________________________________

6.7. Комплекс засобів захисту приміщень:

6.7.1. Кількість вікон у черговій частині __________, із них обладнано:

металевими ґратами _________________________________________________________________

бронесклом (клас захисту) ____________________________________________________________

металевими віконницями (клас захисту) ________________________________________________

6.7.2. Вхідні двері (металеві, дерев'яні, скляні):

у будинок ОВС _____________________________________________________________________

у чергову частину ___________________________________________________________________

6.7.3. Наявність кнопки тривожної сигналізації, виведеної на пункт централізованого спостереження відділу Державної служби охорони при МВС України (далі - ДСО) ________________________________________________________________

6.7.4. Технічні засоби охорони ІТТ _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.8. Місткість ІТТ (кількість осіб) _______________________________________________________

6.8.1. Кількість камер у ІТТ ___________________________________________________________

6.8.2. Пристрої спостереження:

тип _________________________________________ кількість ______________________________

тип _________________________________________ кількість ______________________________

6.8.3. Сигналізаційні датчики виявлення й сповіщення:

тип _________________________________________ кількість ______________________________

тип _________________________________________ кількість ______________________________

6.8.4. Прилади контролю й огляду:

тип _________________________________________ кількість ______________________________

тип _________________________________________ кількість ______________________________ 

 

7. Технічна укріпленість кімнати для зберігання зброї

7.1. Місце розташування КЗЗ щодо оперативного залу (суміжна, несуміжна)
___________________________________________________________________________________

7.2. Кількість дверей до КЗЗ __________________________________________________________

7.2.1. Кількість замків _______________________________________________________________

7.2.2. Тип замків ____________________________________________________________________

7.3. Обладнання дверей охоронною сигналізацією:

7.3.1. З виведенням на концентратор чергової частини
___________________________________________________________________________________

7.3.2. З виводом на пункт централізованого спостереження ДСО
___________________________________________________________________________________

7.3.3. Обладнання вікна видачі озброєння охоронною сигналізацією ________________________

Особи, відповідальні за збереження зброї:

табельної __________________________________________________________________________

вилученої, добровільно зданої й знайденої
___________________________________________________________________________________

вилученої як речовий доказ ___________________________________________________________ 

 

8. Результати діяльності чергових частин міськрайлінорганів

8.1. Зареєстровано повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення
___________________________________________________________________________________

8.2. Зареєстровано іншої інформації
___________________________________________________________________________________

8.3. Усього направлено на місця подій СОГ, у тому числі
___________________________________________________________________________________

8.4. У повному складі (слідчий, оперуповноважений КР, експерт-криміналіст)
___________________________________________________________________________________

8.5. Інформація не підтвердилась ______________________________________________________

8.6. Усього вчинено кримінальних правопорушень _________________________________________________________

8.7. З них розкрито протягом доби
___________________________________________________________________________________

8.8. З числа всіх розкритих кримінальних правопорушень загальнокримінальної спрямованості розкрито безпосередньо особовим складом чергової частини
___________________________________________________________________________________

8.9. З числа всіх розкритих кримінальних правопорушень розкрито за участю особового складу ЧЧ
___________________________________________________________________________________

8.10. Здійснено виїздів за сигналом "тривога" в установи банків
___________________________________________________________________________________

8.11. З них не підтвердились __________________________________________________________

8.12. Усього доставлено в ЧЧ осіб
___________________________________________________________________________________

8.12.1. Підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення _______________________________________________

8.12.2. За адміністративні правопорушення _____________________________________________

8.13. Затримано черговою частиною злочинців, які знаходилися в розшуку
___________________________________________________________________________________ 

 

9. Стан законності та службової дисципліни, надзвичайні події у чергових частинах міськрайлінорганів

9.1. Усього розпочато кримінальне провадження щодо працівників чергової частини, через дріб - щодо підмінних ___ / ___

9.2. Усього допущено порушень дисципліни працівниками ЧЧ, через дріб - підмінними ___ / ___

9.3. Усього засуджено працівників ЧЧ, через дріб - підмінних ___ / ___

9.4. Усього притягнуто до дисциплінарної відповідальності працівників ЧЧ, через дріб - підмінних ___ / ___:

9.4.1. Укриття кримінальних правопорушень від обліку ___ / ___

9.4.2. Незаконне адміністративне затримання ___ / ___

9.4.3. Незаконне затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення ___ / ___

9.4.4. Незаконне застосування спецзасобів ___ / ___

9.4.5. Незаконні дії (або бездіяльність) щодо затриманих, заарештованих, засуджених ___ / ___

9.4.6. Недозволений зв'язок із затриманими, заарештованими, засудженими ___ / ___

9.4.7. За інші порушення дисципліни ___ / ___

9.5. Усього надзвичайних подій у ЧЧ ____________:

9.5.1. Втечі __________________________________

9.5.2. Самогубства ____________________________

9.5.3. Раптові смерті ___________________________

9.5.4. Втрати зброї ____________________________

9.5.5. Втрати спецзасобів _______________________

9.5.6. Інші ____________________________________

Пояснювальна записка

У пояснювальній записці викладається оперативна обстановка на території, що обслуговується (економічні, соціальні особливості та проблеми, вказується площа території обслуговування, кількість і характеристика населення тощо). Особлива увага приділяється криміногенній обстановці, вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правових актів. Указуються й інші питання, вирішення яких зможе позитивно вплинути на стан оперативної обстановки.

Примітка. Розділи тактико-технічного паспорта заповнюються на підставі даних за перше півріччя й рік та подаються в термін не пізніше 15 числа наступного після звітного періоду місяця до штабу вищестоящого ОВС.

Начальник штабу ____________________________________________________________________
                                                                                     (ГУМВС, УМВС, МУ, міськрайліноргану)
___________________________________________________________________________________
                              (звання)                                                  (підпис)                                       (ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.08.2010 р. N 382,
 від 19.10.2012 р. N 923)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 767 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar