Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (типова форма)
13.05.2017, 13:50


Зразок бланку (приклад шаблону) Технічних умов (ТУ) приєднання до електричних мереж електроустановок,  призначених для виробництва електричної енергії (типова форма). Додаток 6 до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж (ППЕЕМ):

Образец бланка (пример шаблона) Технических условий (ТУ) присоединение к электрическим сетям электроустановок, предназначенных для производства электрической энергии (типовая форма). Приложение 6 к Правилам присоединения электроустановок к электрическим сетям (ППЭЭС):

Додаток 6

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
приєднання до електричних мереж електроустановок,

призначених для виробництва електричної енергії

(типова форма)

 

Додаток ___________

до договору про приєднання

до електричних мереж

від „____”___________ року

№ _____________________

 

Дата видачі "___" ____________ 20___ року

____________________________________________________________________.

(найменування замовника)

Розрахункові значення:

Струм короткого замикання в точці підключення: ______ А.

Нормально допустимий струм обладнання установки: ________ А.

Максимальний ударний струм несинхронного включення: _________ А.

Розрахунки виконано: ______________________________________________

(найменування організації, яка виконала розрахунки)

_______________________________________________________ (додаються).

1. Місце розташування об'єкта, його найменування: ______________________
______________________________________________________________________

2. Прогнозована величина електричної потужності __________________ кВт,
у тому числі __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Точка приєднання _______________________________________________,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

опора № _________________.

4. Вимоги до точки приєднання ______________________________________
______________________________________________________________________

4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від установки
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом ____________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке виключає можливість пошкодження обладнання в точці приєднання у випадку несинхронного включення ____________________________________________________________
______________________________________________________________________

 

4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та установки ___________
______________________________________________________________________

4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України
______________________________________________________________________

5. Компенсація реактивної потужності ________________________________
______________________________________________________________________

6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії __________________
______________________________________________________________________

7. Для приєднання установки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки ______________________________________________________
______________________________________________________________________

7.1. Вимоги щодо влаштування автоматичного захисту електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання __________________________
______________________________________________________________________

7.2. Установлення автоматики відокремлення для переведення електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України _________________________________________
______________________________________________________________________

7.3. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності
______________________________________________________________________

7.4. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії
______________________________________________________________________

8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки ______________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Вимоги до систем регулювання для забезпечення первинного та вторинного регулювання _______________________________________________

10. Телемеханізація ________________________________________________

11. Організація зв'язку _____________________________________________

12. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності _______________________________________________________

13. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника) ______________ _____________________________________________________________________

13.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення: ___________________________________________________
______________________________________________________________________

13.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження
__________________________________________________________________

13.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки ___________________
______________________________________________________________________

14. Примітки:

14.1. Для установки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, підпункти 4.4, 4.5 пункту 4 та пункт 14.

14.2. Для установки, що призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються підпункти 4.4 та 4.5 пункту 4.

Головний інженер __________________ __________________
Вик. інженер _____________________ Тел. __________________.

15. Вимоги до організації розрахункового обліку електричної енергії ______

_____________________________________________________________________

15.1. Перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та вимірювання величини споживаної електричної потужності з числа внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки _________________________
______________________________________________________________________

15.2. Передбачити встановлення засобів обліку електричної енергії на межі балансової належності, визначеної Договором.

15.3. Технічні рекомендації влаштування замовником систем комерційного обліку ________________________________________________________________

Електропередавальна організація:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: ____________________________

М. П.

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: _____________________________

М. П.

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 986 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar