Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Технічний паспорт автомобільної дороги. Додаток 1 до Правил користування, ремонту і утримання автомобільних доріг Міністерства оборони
18.05.2016, 15:10


Додаток 1
до Правил користування, ремонту і утримання автомобільних доріг Міністерства оборони України
(пункт 2 розділу II)

Скачати зразок бланка (форма шаблону) паспорту:

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Центрального управління інженерного забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України
__________________________________
   (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ N ___
автомобільної дороги

_____________________________________________________________________________________
(назва, довжина, км)

Категорія __________________________ Рік введення в експлуатацію ________________________

N технічного паспорта, який підлягає заміні _______________________________________________

Автомобільна дорога передана на утримання і експлуатацію _____________________________________________________________________________________
                                                             (військова частина, установа, організація, адреса)

 

Зміни, внесені станом:

на "___" ____________ 20__ року

на "___" ____________ 20__ року

на "___" ____________ 20__ року

 

 

I. План автомобільної дороги

 

 

 

 

Умовні позначення:

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:10000

 

 

 

II. Лінійний графік автомобільної дороги

1

Розгорнутий план дороги із ситуацією

Ліворуч

(план)

Праворуч

2

Тип покриття, ширина проїзної частини і земляного полотна

____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Штучні споруди

____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ґрунт земляного полотна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Пікети

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

Кілометри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 км

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб по горизонталі 1:5000

Примітка. При довжині автомобільної дороги понад 1,5 км лінійний графік нарощується на всю довжину дороги.

 

 

III. Штучні споруди автомобільної дороги

Кілометр (пікет)

Назва водостоку

Габарит, м

Наванта-
ження, т

Матеріал і конструкція

Мости

Труби

довжина по настилу,
пог. м

кількість опор, шт.

отвір, м

довжина,
пог. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Технічні засоби організації дорожнього руху

Рік

Знаки дорожні, штук

Розмітка верти-
кальна і горизон-
тальна, кв. м

Світло-
фори, шт.

Дорожні огорожі, пог. м

Напрямні пристрої, шт.

Примітка

попе-
реджу-
вальні

пріори-
тету

забо-
ронні

наказові

інфор-
маційно-
вказівні

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ремонти автомобільної дороги

Рік

Вид ремонту

Дорожній одяг

Обсяг

Будівництво і перебудова

мостів

труб

шт.

пог. м

шт.

пог. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Вартісні показники, витрати коштів на утримання і ремонт автомобільної дороги, тис. грн

Кошторисна вартість дороги ________ станом на "___" ____________ 20__ року (дата введення в експлуатацію)

 

 

Показники

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

Балансова вартість на початок року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачено, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на поточний ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знос за період експлуатації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансова вартість на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Протяжність автомобільної дороги за типами покриття

Назва типів покриття

Зміни за роками, км

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

Загальна протяжність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цементо-
бетонних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асфальто-
бетонних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щебеневих (гравійних), оброблених органічними в'яжучими матеріалами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брукованих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щебеневих (гравійних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ґрунтових укріплених

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир (начальник) військової частини (організації, установи) _____________________
____________________________________________________________________________
                                  (військове звання (за наявності), підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

 

 

Рекомендації щодо заповнення технічного паспорта автомобільної дороги

1. Номер технічного паспорта встановлюється дорожньою службою Центрального управління інженерного забезпечення і складається з умовних позначень, які відображають облікові дані щодо місцезнаходження та належності автомобільної дороги.

Наприклад:

09/БЦ/34/СВ/17,

де 09 - загальнодержавна поштова індексація населеного пункту, в якому дислокується військова частина;

БЦ - Біла Церква (дві літери назви населеного пункту);

34 - номер військового містечка (за обліком квартирно-експлуатаційних органів), до якого забезпечується під'їзд;

СВ - військова частина Сухопутних військ Збройних Сил України (ПС - Повітряних Сил Збройних Сил України, ВМС - Військово-Морських Сил Збройних Сил України, ЦП - військові частини, які не належать до видів Збройних Сил України);

17 - порядковий номер дороги за обліком Центрального управління інженерного забезпечення.

2. Технічні паспорти на новозбудовані та введені в експлуатацію автомобільні дороги заводять не пізніше ніж через один місяць після затвердження актів державної приймальної комісії.

3. План автомобільної дороги відображається у вигляді схеми на розгорнутому аркуші формату А3 (за необхідності - у вигляді склейки) в масштабі 1:10000. За неможливості розмістити план на розгорнутому аркуші дозволяється використовувати масштаб 1:25000.

На плані відображаються: ділянка дороги загального користування із зазначенням її напрямку (назва населених пунктів), автомобільна дорога із штучними спорудами та ситуація на місцевості у смузі по 100 м від осі дороги, а також межа об'єкта, до якого забезпечується під'їзд.

Початок автомобільної дороги (нульовий пікет - ПК-0) визначається як перетинання її вісі з віссю дороги загального користування. Дорога розбивається на пікети (по 100 м) і кілометри.

Дорога позначається подвійною лінією і певними кольорами (залежно від типу дорожнього покриття):

чорним - асфальтобетонне покриття;

сірим - цементобетонне покриття (цементобетонні плити);

синім - щебеневе або гравійне покриття, оброблене органічними в'яжучими матеріалами;

зеленим - бруківка;

коричневим - щебеневе або гравійне покриття;

жовтим - ґрунтове покриття.

4. На лінійному графіку у графі 1 відображається розгорнутий (у прямому вигляді) план автомобільної дороги із ситуацією в масштабі 1:5000.

У графі 2 умовними позначеннями відображається тип покриття із використанням кольорів та зазначається ширина проїзної частини і земляного полотна (наприклад: 6 (10), де 6 - ширина проїзної частини, 10 - ширина земляного полотна).

У графі 3 відображається розміщення на дорозі штучних споруд і зазначаються їх характеристики (наприклад: залізобетонний міст ЗБ 20-6 (60), де ЗБ - матеріал мосту, 20 - довжина, 6 - габарит проїзної частини, 60 - вантажопідйомність у тоннах).

У графі 4 відображається ґрунт земляного полотна (піщаний, супіщаний, суглинистий, глинистий тощо).

5. Розділ III "Технічні засоби організації дорожнього руху" заповнюється під час складання паспорта, надалі - станом на 01 січня кожного року.

6. У розділах IV і V враховуються тільки фізичні обсяги і вартісні показники поточного і капітального ремонтів.

7. Технічний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник зберігається у військовій частині, другий - у Центральному управлінні інженерного забезпечення.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2766 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar