Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Титульний аркуш дисертації (зразок) / Титульный лист диссертации (образец)
10.03.2017, 17:27


Зразок бланку (форма шаблону) Титульного аркуша дисертації:

Образец бланка (форма шаблона) Титульного листа диссертации:

Додаток 1
до Вимог до оформлення дисертації
(пункт 1 розділу III)

 

 

 

Титульний аркуш дисертації

Найменування вищого навчального закладу або наукової установи,
де здійснювалася підготовка здобувача,
органу, до сфери управління якого належить заклад, установа

Найменування вищого навчального закладу або наукової установи,
у спеціалізованій вченій раді якого (якої) проводився захист дисертації,
органу, до сфери управління якого належить заклад, установа

 

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

 

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Гриф

Прим. N ____

УДК _______
(індекс)

 

ДИСЕРТАЦІЯ

_____________________________________________________________________________________
(назва дисертації)

_____________________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

_____________________________________________________________________________________
(галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня _________________________________________________

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело ___________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник (консультант) ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Місто - рік

Примітка. Відомості щодо грифа секретності та напис "Прим. N ____" наводять за необхідності.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 827 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar