Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Вентеляційний журнал (Вентеляционный журнал)
17.03.2017, 02:18


Зразок бланку (форма шаблону) Вентеляційного журналу:

Образец бланка (форма шаблона) Вентеляционного журнала:

 

Додаток 8 
до Правил безпеки під час розробки 
родовищ рудних та нерудних 
корисних копалин підземним способом 
(пункт 14 глави 7 розділу ІV)

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

Шахта (рудник) _______________________________________________________

Підприємство ________________________________________________________

Розпочато „___”________________ 20__ р.

Закінчено „___”________________ 20__ р.

І. Режим роботи вентиляційних установок

Вентиляційна установка № _____________________________________________

Місце встановлення вентилятора ________________________________________

Тип вентилятора ______________________________________________________

Діаметр робочого колеса вентилятора, м __________________________________

Номінальна продуктивність вентилятора, м-3/с _____________________________

Номінальна депресія вентилятора, даПа (мм вод. ст.) _______________________

Швидкість обертання робочого колеса, с-1 ________________________________

Число, місяць, рік

Швидкість обертання колеса вентилятора, с-1

Продуктивність вентилятора, м-3/с

Депресія (компресія), даПа (мм вод. ст.)

Еквівалентний отвір, м-2

Розпорядження технічного керівника шахти (рудника)

Підпис виконавця

1

2

3

4

5

6

7

ІІ. Характеристика провітрювання усієї вентиляційної мережі шахти (рудника) і розподіл повітря по виробках

Число, місяць, рік

Струмінь повітря, що надходить

Струмінь повітря, що виходить

Максимальна кількість підземних працівників в одну зміну за обліковий місяць

Кількість повітря, що надходить в шахту (рудник) і на дільницю, на одного підземного працюючого, м-3/с

Максимальний фактичний добовий видобуток за обліковий місяць гірничої маси, м-3

Співвідношення кількості повітря, що надходить в шахту (рудник), і добового видобутку, (м-3/с) / м-3

Вміст на вихідному струмені, %

Температура (°С) і відносна вологість повітря (%) на вихідному струмені

Зауваження технічного керівника шахти (рудника)

Підпис виконавця

місце вимірювання

номер вимірювальної станції та її переріз

швидкість повітря, м/с

кількість повітря, що надходить, м-3/с

місце вимірювання

номер вимірювальної станції та її переріз

швидкість повітря, м/с

кількість повітря, що виходить, м-3/с

СН4

Н2

Н2S

SО2

О2

СО

СО2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ІІІ. Температура шахтного (рудникового) повітря в разі перевищення її понад 20 °С

Дата вимірювання (число, місяць, рік)

Місце вимірювання температури шахтного (рудникового) повітря

Результати вимірювання температури шахтного (рудникового) повітря, °С

Посада та прізвище особи, яка виконувала вимірювання температури

Підпис особи, яка виконувала вимірювання, і керівника дільниці

1

2

3

4

5


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 787 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar