Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Відомість наявності некондиційних ПММ (Ведомость наличия некондиционных ГСМ)
20.02.2017, 14:41


Зразок бланку (форма шаблону) Відоміості наявності некондиційних пально-мастильних матеріалів (ПММ):

Образец бланка (форма шаблона) Ведомости наличия некондиционных горюче-смазочных материалов (ГСМ):

Додаток 23
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ
наявності у___________________________________________
(авіаційна частина)
некондиційних ПММ

1. Перелік некондиційних ПММ

N з/п

База (склад) ПММ, авіаційна частина

Найменування (марка) некондиційних ПММ, ДСТУ (ГОСТ)

Кількість некондиційних ПММ, тонн

Вартість некондиційних ПММ, грн

Дата виготовлення

Номер і дата видачі паспорта якості на некондиційні ПММ

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники, за якими ПММ не відповідає вимогам ДСТУ (ГОСТ), і їх значення

Рекомендації, видані лабораторією ПММ

Рішення з відновлення (реалізації, утилізації) некондиційних ПММ

Заходи, здійснені з відновлення якості (реалізації, утилізації) некондиційних ПММ

8

9

10

11

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У графі 3 марки ПММ вказуються відповідно до номенклатури пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та технічних засобів служби ПММ.

По кожній групі ПММ підбивається підсумок.

2. У графі 5 вказується первинна (до встановлення факту виходу за межі кондиції) вартість ПММ згідно з книгами обліку.

3. У графі 9 вказуються дата і номер супровідного листа лабораторії ПММ, зміст рекомендації.

4. У графі 10 вказуються дата і номер листа з рішенням начальника ЦУЗ ПММ (ЦОВВ) на відновлення якості (реалізації, утилізації), зміст рішення.

5. У графі 11 вказуються дата і номер листа, яким були відправлені матеріали розслідування причин виходу ПММ за межі кондиції, винні посадові особи, міра відповідальності, до якої вони були притягнуті, практичні заходи, які були здійснені. Наприклад: "Якість пального відновлена (паспорт N _____)" або "Пальне __________ реалізовано, утилізовано, наряд N __ від ___ ____________ 20__ року".

2. Заходи, здійснені щодо скорочення кількості некондиційних ПММ

(у тоннах)

Найменування

Наявність на 01.__ 20__

Виявлено протягом звітного періоду

Заходи, здійснені щодо скорочення кількості некондиційного ПММ

Наявність на 01.__ 20__

відновлена якість до рівня

переведено в нижчий сорт (іншу марку)

переведено у відпрацьовані нафтопродукти

усього

ДСТУ (ГОСТ)

дублюючої марки

допустимих відхилень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПММ, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
автомобільні бензини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паливо дизельне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паливо для реактивних двигунів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оливи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальні рідини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Дані про заходи щодо скорочення кількості некондиційних ПММ складаються щокварталу наростаючим підсумком.

2. У графі 2 вказується кількість некондиційних ПММ на початок кварталу.

3. У графах 4 - 8 наводяться дані про кількість ПММ, відносно яких фактично здійснено вказані заходи.

4. У графі 9 підсумовуються дані граф 4 - 8.

5. У графах 4 - 9 дані вказуються наростаючим підсумком.

6. У графі 10 вказується кількість некондиційних ПММ на кінець кварталу.

7. Дані за базу (склад) підписує начальник бази (складу) і начальник відділу зберігання ПММ. Підписи завіряються гербовою печаткою.

8. Дані за авіаційну частину підписують командир авіаційної частини та начальник служби ПММ. Підписи завіряються гербовою печаткою.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 643 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar