Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Відомість про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову
[ Скачать с сервера (35.0 Kb) ] 24.11.2016, 22:57


Зразок бланку (приклад шаблону) Відомості про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України. Додаток 2 до Ліцензійних умов

Образец бланка (пример шаблона) Ведомости о наличии у соискателя лицензии материально-технической базы для осуществления хозяйственной деятельности по промышленному вылову водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины. Приложение 2 к Лицензионным условиям:

Додаток 2
до Ліцензійних умов


 

ВІДОМІСТЬ
про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

1. Здобувач ліцензії ____________________________________________

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові

_________________________________________________________________

фізичної особи — підприємця)

_________________________________________________________________

2. Найменування філій, інших відокремлених підрозділів та їх місцезнаходження (у разі їх наявності) _______________________________

 

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Інформація про місце та засоби провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України:

Назва рибогоспо-дарського водного об’єкта за межами юрисдикції України

Статистичний підрайон промислу (відповідно до розділу Н “Райони рибальства для цілей статистики” довідника з риболовної статистики Координаційної робочої групи з риболовної статистики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

Наймену-вання міжнародної організації з управління рибальством, до зони відповідаль-ності якої входить статистичний підрайон промислу (в разі наявності)

Розмір частки добування (вилову) водних біоресурсів (відсотків, тонн)

Засоби провадження господарської діяльності

перелік та кількість суден (плавзасобів) (із зазначених їх бортових номерів, ІМО, порту приписки, позивного сигналу)

знаряддя лову (добування, збирання) (сітки, неводи (волоки), трали, пастки, сачки, драги, ятері, каравки тощо)

власні (із зазначен-ням дати та номера свідоц-тва про право власності на судно)

орендо-вані (із зазначен-ням номера та дати договору чартеру (фрахту-вання)

кількість активних*

маркування

кількість пасивних**

маркування

______________________________

* Кількість активних знарядь лову визначається в розрізі конструктивних особливостей за окремим видом знарядь лову з урахуванням їх кількості;

** Кількість пасивних знарядь лову визначається у розрізі конструктивних особливостей за окремим видом знарядь лову з урахуванням їх кількості.

 

 

4. Інформація про спеціальне обладнання риболовного судна:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________

5. Інформація про мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність оформлення трудових договорів з найманими працівниками:

 

Назва рибо-ловного судна

Тип рибо-ловного судна

Кількість членів екіпажу

Посада

Номер диплома або кваліфікаційного свідоцтва

Прізвище, ім’я, по батькові

Грома-
дянство

Наказ або інший документ про призначення (дата та номер)

 

 

 

капітан

 

 

 

 

помічник капітана

 

 

 

 

старший механік

 

 

 

 

механік

 

 

 

 

моторист

 

 

 

 

радіооператор

 

 

 

 

повар

 

 

 

 

боцман

 

 

 

 

матроси

 

 

 

 

 

Підпис здобувача ліцензії _________________ ________________

(прізвище, ініціали)

 

МП (у разі її наявності) “_____” ____________ 20____ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 763 | Загрузок: 57
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar