Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Відомість результатів перевірки рівня службової підготовленості поліцейських. Додаток 12 до Положення про організацію службової підготовки
26.03.2016, 19:30


Додаток 12
до Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України
(пункт 11 розділу XI)

Зразок бланка (форма шаблону) відомості:

(зразок)

 

 

ВІДОМІСТЬ
результатів перевірки рівня службової підготовленості поліцейських
___________________________________________________________
(найменування органу (закладу, установи) поліції)

за 20__ навчальний рік                                                                                                                                                      Дата: ____________________

 

 

N з/п

Спеці-
альне зван-
ня

П. І. Б.

Число, місяць, рік народ-
ження

Функці-
ональна підго-
товка

Так-
тична підго-
товка

Загальнопрофільна підготовка

Вогнева підготовка

Фізична підготовка

ОЦІНКА ЗІ СЛУЖБО-
ВОЇ ПІДГО-
ТОВКИ

безпека життє-
діяль-
ності

доме-
дична підго-
товка

оцін-
ка

порядок і правила застосу-
вання та викорис-
тання вогне-
пальної зброї

захо-
ди безпе-
ки при повод-
женні зі зброєю

мате-
ріальна час-
тина зброї

вико-
нання норма-
тиву
N __ КС

вико-
нання впра-
ви зі стрільби
N __ КС

оцін-
ка

ЗФП

ТСЗ

оцін-
ка

підтя-
гування на перек-
ладині, зги-
нання та розги-
нання рук в упорі лежачи

комп-
лексна сило-
ва вправа

біг на 100 м
(човни-
ковий біг 10 х 10 м)

біг на 1000 м (3000 м)

оцін-
ка

засто-
сування захо-
дів при-
мусу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За списком ____________

Перевірено ____________

Оцінка з функціональної підготовки:

Оцінка з тактичної підготовки:

Оцінка із загальнопрофільної підготовки:

Оцінка з вогневої підготовки:

Оцінка з фізичної підготовки:

"5" ____ осіб (____ %)

"5" ____ осіб (____ %)

"5" ____ осіб (____ %)

"5" ____ осіб (____ %)

"5" ____ осіб (____ %)

"4" ____ осіб (____ %)

"4" ____ осіб (____ %)

"4" ____ осіб (____ %)

"4" ____ осіб (____ %)

"4" ____ осіб (____ %)

"3" ____ осіб (____ %)

"3" ____ осіб (____ %)

"3" ____ осіб (____ %)

"3" ____ осіб (____ %)

"3" ____ осіб (____ %)

"2" ____ осіб (____ %)

"2" ____ осіб (____ %)

"2" ____ осіб (____ %)

"2" ____ осіб (____ %)

"2" ____ осіб (____ %)

           
 

 

Загальна оцінка підрозділу ________________

Голова комісії _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Заступник голови комісії _________________________________
                                                                   (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії ___________________________________________
                                                           (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Секретар комісії _____________________________
                                             (посада, підпис, прізвище, ініціали)

(зразок)

 

 

 

ВІДОМІСТЬ
результатів перевірки рівня службової підготовленості поліцейських за підсумком проведення навчально-перевірочного збору

у період з __.__.20__ до __.__.20__

Дата ____________

 

 

N з/п

Спеці-
альне звання

П. І. Б.

Наймену-
вання органу (закладу, установи) поліції

Число, місяць, рік народ-
ження

Так-
тична підго-
товка

Загальнопрофільна підготовка

Вогнева підготовка

Фізична підготовка

Оцінка за резуль-
татами комп-
лексного заліку

Безпе-
ка життє-
діяль-
ності

Доме-
дична підго-
товка

Оцін-
ка

порядок і правила застосу-
вання та викорис-
тання вогне-
пальної зброї

заходи безпеки при повод-
женні зі зброєю

мате-
ріальна частина зброї

вико-
нання норм-
ативу
N __ КС

вико-
нання вправи зі стрільби
N __ КС

Оцін-
ка

ЗФП

ТСЗ

оцін-
ка

підтя-
гування на перек-
ладині, зги-
нання та розги-
нання рук в упорі лежачи

комп-
лексна сило-
ва вправа

біг на 100 м
(човни-
ковий біг 10 х 10 м)

біг на 1000 м (3000 м)

оцін-
ка

засто-
сування захо-
дів приму-
су

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За списком ____________

Перевірено ____________

 

Голова комісії __________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Заступник голови комісії _____________________________
                                                                   (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії ______________________________________
                                                      (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Секретар комісії ____________________
                                                    (посада, підпис, прізвище, ініціали)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 613 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar