Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Відомість результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра
15.07.2016, 16:53


Скачать образец бланка (форму шаблона) Ведомости результатов вступительных экзаменов при поступлении на основе степени бакалавра на обучение для получения степени магистра:

Скачати зразок бланка (форму шаблону) Відомості результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра:

Форма
(лицьовий бік титульної сторінки)

Додаток 2
до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 4 розділу III)

Том N ___ із ____
_____ - _____*

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Українського центру
оцінювання якості освіти
_____________ ________________
            (підпис)             (ініціали, прізвище)
_____________ 20___ р.

 

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що відбулися ___ липня 2016 року

Дата генерування відомості ____________ 20__ року

Кількість записів, унесених до відомості __________

_________________________________
(посада працівника Українського центру
оцінювання якості освіти)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________
(посада працівника Українського центру
оцінювання якості освіти)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________
(посада працівника Українського центру
оцінювання якості освіти)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________
(посада працівника Українського центру
оцінювання якості освіти)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

Прошнуровано та пронумеровано _______ аркушів (пломба N ______________).

Облікові записи ____________ - ____________

____________
* Зазначаються перші три літери першого та останнього прізвищ у відомості.

(зворотний бік титульної сторінки)

 

Інформація
про зміст граф відомості результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Код графи

Зміст графи

1

Номер облікового запису результату вступних випробувань

2

Прізвище, ім'я, по батькові вступника

3

Тип, серія та номер документа, що посвідчує особу

4

Результати вступних випробувань

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за виконання завдань блоку "Англійська мова"

Результат за шкалою 100 - 200 балів за виконання завдань блоку "Англійська мова"

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за виконання завдань блоку "Право"

Результат за шкалою 100 - 200 балів за виконання завдань блоку "Право"

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за виконання завдань блоку "Тестування загальних навчальних правничих компетентностей"

Результат за шкалою 100 - 200 балів за виконання завдань блоку "Тестування загальних навчальних правничих компетентностей"

5

Інформація щодо зміни результатів

 

(стандартна сторінка)

 

 

1

2

3

4

5 6

1

2

3

4

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Якщо особа не брала участі у вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, або результат вступних випробувань в порядку експерименту було анульовано, або особа має складати вступний іспит з іноземної мови у вищому навчальному закладі, проставляється умовне позначення "* * *".

2 Якщо особа має складати вступний іспит з іноземної мови у вищому навчальному закладі, робиться запис "не виконує". Якщо особа не брала участі у вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, робиться запис "не з'явився(лася)". Якщо результат вступних випробувань в порядку експерименту особи було анульовано, робиться запис "анульовано". Якщо особа не набрала мінімальної кількості тестових балів, необхідної для визначення результату вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, робиться запис "не склав(ла)".

3 Якщо особа не брала участі у вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання або результат вступних випробувань в порядку експерименту було анульовано, проставляється умовне позначення "* * *".

4 Якщо особа не брала участі у вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, робиться запис "не з'явився(лася)". Якщо результат вступних випробувань в порядку експерименту особи було анульовано, робиться запис "анульовано". Якщо особа не набрала мінімальної кількості тестових балів, необхідної для визначення результату вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, робиться запис "не склав(ла)".

5 Якщо особа не брала участі у вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, робиться запис "не з'явився(лася)". Якщо результат вступних випробувань в порядку експерименту особи було анульовано, робиться запис "анульовано".

6 Заповнюється в разі ухвалення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти рішення про зміну результатів вступних випробувань в порядку експерименту (зазначається номер облікового запису у відомості змін результатів вступних випробувань).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 854 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar