Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Відомість результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
17.02.2017, 16:47


Зразок бланку (форма шаблону) Відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО):

Образец бланка (форма шаблона) Ведомости результатов внешнего независимого оценивания (ВНО):

Форма
(лицьовий бік титульної сторінки)

Додаток 7
до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
(пункт 20 розділу VII)

Том N ___ із ____
_____ - _____*

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Українського центру оцінювання якості освіти
_____________ _________________
           (підпис)               (ініціали, прізвище)
_______________ 20__ р.

 

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ

зовнішнього незалежного оцінювання з ________________________________________________________________________,
                                                                                              (назва навчального предмета; рівень складності завдань (за наявності))
що відбулося "___" ____________ 20__ року

 

Дата генерування: ____________ 20__ року
Кількість унесених записів: __________

______________________________________________________
(посада працівника Українського центру оцінювання якості освіти)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

______________________________________________________
(посада працівника Українського центру оцінювання якості освіти)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

______________________________________________________
(посада працівника Українського центру оцінювання якості освіти)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

______________________________________________________
(посада працівника Українського центру оцінювання якості освіти)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Прошнуровано та пронумеровано _______ аркушів (пломба N ______________)

Облікові записи: ____________ - ____________

____________
* Зазначаються перші три літери першого та останнього прізвищ у томі.

 

(зворотний бік титульної сторінки)

 

Інформація
про зміст граф відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання

Код графи

Зміст графи

1

Номер облікового запису результату зовнішнього незалежного оцінювання

2

Прізвище, ім'я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання

3

Тип, серія та номер документа, зазначеного в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання

4

Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

5

Результат зовнішнього незалежного оцінювання

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості

Результат за шкалою 100 - 200 балів

6

Результат державної підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за завдання державної підсумкової атестації

Оцінка за шкалою 1 - 12 балів

7

Інформація щодо зміни результатів

 

(стандартна сторінка)

 

1

2

3

4

5

6

7 5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні або результат було анульовано, проставляється умовне позначення "* * *".

2 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться запис "не з'явився(лася)"; якщо результат особи було анульовано, робиться запис "анульовано".

3 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, проставляється умовне позначення "* * *"; якщо результат особи було анульовано, виставляється тестовий бал із значенням "0"; якщо особа не складала державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, проставляється умовне позначення
"* * *".

4 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться запис "не з'явився(лася)"; якщо результат особи було анульовано, виставляється оцінка за державну підсумкову атестацію, яка відповідає тестовому балу із значенням "0"; якщо особа не складала державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, проставляється умовне позначення "* * *".

5 Заповнюється в разі ухвалення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти рішення про зміну результатів (зазначається номер облікового запису у відомості змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 597 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar