Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Відзив про роботу ад'юнкта (аспіранта/докторанта) (Отзыв о работе адъюнкта (аспиранта / докторанта))
24.04.2017, 18:53


Зразок бланку (приклад шаблону) Відзиву про роботу ад'юнкта (аспіранта/докторанта):

Образец бланка (пример шаблона) Отзыва о работе адъюнкта (аспиранта / докторанта):

Додаток 2
до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту
(пункт 11 розділу II)

Відзив
про роботу ад'юнкта (аспіранта/докторанта)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВНЗ (НУ) ЦЗ ____

      (скорочене найменування закладу (установи))

                                (спеціальне звання)

                               (ініціали та прізвище)
___ 20__ року

Ад'юнкт (аспірант/докторант) ___________
_
                                                                           (найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)
_
                                                                                               (назва роботи)

За ______ рік підготовки ___

Висновок: ____
_

Науковий керівник (консультант) _____ ___________ ___
                                                                                     (науковий ступінь, вчене звання)                  (підпис)       (ініціали та прізвище)

Відзив розглянуто на засіданні __________,
протокол від ___ 20__ року N ___ (найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)

Начальник підрозділу __________ _ ______
                                                               (науковий ступінь, вчене звання)                             (підпис)               (ініціали та прізвище)

Примітка. У відзиві наводяться конкретні відомості про: вивчення дисциплін, визначених індивідуальним планом; складання кандидатських іспитів; стан роботи над науковим дослідженням за затвердженою темою; написані статті та реферати, зроблені на семінарах і конференціях доповіді; педагогічну практику; недоліки в роботі з визначенням можливих шляхів їхнього усунення.

У кінці відзиву робиться висновок про рівень виконання індивідуального плану за рік, про здатність здобувача успішно продовжувати навчання та про доцільність подальшого навчання в ад'юнктурі (аспірантурі, докторантурі).

Відзив оформляється та підписується науковим керівником (консультантом) особисто, розглядається на засіданні підрозділу і подається на затвердження керівникові ВНЗ (НУ) ЦЗ.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 722 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar