Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Висновок лікаря (заключение врача)
21.02.2017, 22:44


Зразок бланку (форма шаблону) Висновку лікаря:

Образец бланка (форма шаблона) Заключения врача:

Додаток 7
до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

 

Кутовий штамп
військового комісаріату
(реєструється за порядковим номером
у журналі реєстрації призовників, які
прибули для проходження медичного огляду)

 

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ _____________________________
(спеціальність лікаря)

Призовник __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________, 19__ року народження

Скарги _____________________________________________________________________________

Анамнез ________________________________ (обов'язково вказується, у якому лікувальному закладі лікувався або перебував під наглядом, дата та терміни лікування, з приводу чого лікувався у зазначені терміни, коли виникло захворювання, перебіг основного захворювання за останні три роки)

Дані об'єктивного дослідження (місцевий статус) _________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Результати спеціальних досліджень (обов'язково вказується, у якому лікувальному закладі проводилось дослідження, його номер за обліковими книгами, дата проведення)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Діагноз: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Висновок лікаря про придатність до військової служби

На підставі статті(тей) ________________ графи I Розкладу хвороб визнаний (придатним, непридатним) до військової служби.

Придатний за графами ТДВ "А"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(непотрібне закреслити)

Лікар _______________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали, особиста печатка лікаря)

"___" ____________ 20__ року.

Лікар, член районної призовної комісії ___________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали, печатка військового комісаріату)

 

Пояснення до заповнення висновку лікаря

Висновок лікаря заповнюється чітким розбірливим почерком. Не допускається застосування скорочень та відображення назв хвороб, не передбачених Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і проблем, пов'язаних із здоров'ям, 10-го перегляду.

Дані об'єктивного обстеження, місцевого статусу, результати спеціальних досліджень розкриваються в повному обсязі з обов'язковим відображенням назви лікувального закладу, де проводилось дослідження, дати проведення дослідження, номера за журналом обліку.

Якщо об'єктивний статус та результати спеціальних досліджень повною мірою відображені у витягу з історії хвороби або акті обстеження, то дані у висновку лікаря відображаються в стислій формі з посиланням на відповідний витяг з історії хвороби або акт обстеження стану здоров'я з обов'язковим зазначенням лікувального закладу, дати обстеження, номера історії хвороби або номера за журналом обліку амбулаторного хворого.

Діагноз відображається повністю. При цьому обов'язково вказуються дати отримання травм, перенесених гострих станів, хвороб, ступені функціональних порушень органів та систем. Не допускається подвійне трактування ступенів та стадій процесу (наприклад: 1 - 2 стадії). Вказується конкретна стадія або ступінь, площа ураження.

Після підпису висновку лікар обов'язково розбірливо вказує своє прізвище та ініціали, ставить свою особисту печатку лікаря, дату огляду та реєструє останній у журналі реєстрації призовників. Якщо висновок заповнюється на підставі отриманих медичних документів, без огляду призовника (наприклад - на інваліда), також проводиться реєстрація в журналі, але ставиться відмітка "без призовника, за наданими документами".

У разі коли для відображення даних у висновку лікаря недостатньо місця, вони відображаються на додатковому аркуші, який додається до висновку.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 881 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar