Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Загальні відомості. Додаток 2  до розділу 3 Інструкції  про порядок та критерії взяття  на державний облік об'єктів
19.04.2017, 23:21


Зразок бланку (приклад шаблону) Загальних відомостей. Додаток 2  до розділу 3 Інструкції:

Образец бланка (пример шаблона) Общих сведений. Приложение 2 к разделу 3 Инструкции:

Додаток 2 
до розділу 3 Інструкції 
про порядок та критерії взяття 
на державний облік об'єктів, 
які справляють або можуть справити 
шкідливий вплив на здоров'я людей 
і стан атмосферного повітря, видів 
та обсягів забруднюючих речовин, 
що викидаються в атмосферне повітря

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

__________________________________________________________________ 
(повна назва об'єкта / код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________ 
(місцезнаходження, телефон)

__________________________________________________________________ 
(назва області / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________ 
(назва району / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________ 
(назва населеного пункту / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________ 
(відомча підпорядкованість / код за СПОДУ)

__________________________________________________________________ 
(назва виду економічної діяльності / код за КВЕД)

__________________________________________________________________ 
(форма власності / код за КФВ)

Географічні координати об'єкта:

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(0)

(')

(")

(0)

(')

(")

1

2

3

4

5

6

Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин, що

викидаються в атмосферне повітря, додається на ____ арк.

 

____________________ 
(керівник об'єкта)

___________ 
(підпис)

_______________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

 

М.П.

 

 

__________ 
Примітки:


1. Коди області, району та населеного пункту надаються згідно з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

 

2. Коди міністерств або органу управління надаються згідно із системою позначень об'єктів Державного управління (СПОДУ).

 

3. Коди видів економічної діяльності (КВЕД) надаються згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності.

 

4. Коди об'єктів установлюються відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ).

 

5. Коди форм власності надаються згідно з класифікатором форм власності (КФВ).

 

6. Кодова та адресна частини бланка звіту заповнюються об'єктом на підставі довідки, виданої територіальним органом Держкомстату підприємству під час реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

 

7. Географічні координати визначаються об'єктом відповідно до Інструкції щодо порядку визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, яка затверджена наказом Мінекоресурсів від 22.05.2001 № 190 та зареєстрована в Міністерстві юстиції 13.06.2001 за № 506/5697.

Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

на_______________________________________________________________________ 
(повна назва об'єкта)

Таблиця 2.1

 

№ з/п

Забруднююча речовина

Потенційний обсяг викидів

Викиди за 200__ рік (факт)

Порогові значення потенційних викидів

код

найменування

тонн/рік

тонн/рік

тонн/рік

1

2

3

4

5

6

"___" _____________ 200_ р.

 

____________________ 
(керівник об'єкта)

___________ 
(підпис)

_______________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

 

М.П.

 

 

__________ 
Примітки:


1. У графі 2 "Код забруднюючої речовини" зазначається відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

 

2. У графах 4, 5 показники зазначаються з трьома десятковими знаками після коми.

 

3. У графі 5 указується обсяг викидів за звітний період. Для новостворених об'єктів графа 5 не заповнюється.

 

4. У графі 6 зазначається обсяг викидів, відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 704 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar