Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Загальні вимоги до бізнес-плану (Общие требования к бизнес-плану)
16.02.2017, 12:25


Зразок бланку (форма шаблону) Загальних вимог до бізнес-плану:

Образец бланка (форма шаблона) Общих требований к бизнес-плану:

Додаток 10
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

 

 

 

 

Загальні вимоги до бізнес-плану

Зміст

1. Загальна частина

1.1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета створення банку, напрями й результати його діяльності).

1.2. Загальна інформація про банк.

2. Опис економічного середовища

2.1. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування банку, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення банківських операцій.

2.2. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку банківських послуг і його динаміка, наявність і перелік банківських послуг, визначення потреб клієнтів у банківських послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де банк планує проводити свою діяльність.

Банк повинен викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих із них, що характеризують фінансові ринки.

2.3. Конкурентна позиція та переваги банку.

Розкриваються місце банку на ринку банківських послуг, потенційні конкуренти та конкурентні переваги банку.

3. Розвиток бізнесу банку

3.1. Мета створення та завдання банку.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця банку на ринку банківських послуг, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

3.2. Напрями діяльності банку.

Розкриваються спеціалізація банку, напрями його діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика банку.

3.3. Активно-пасивні операції банку.

Подається прогнозний баланс банку на три роки. Баланс розраховується та подається у формі звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

Подається опис активно-пасивних операцій банку із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення тощо.

3.4. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішньобанківські принципи управління ризиками, заходи з попередження фінансової дестабілізації.

3.5. Розвиток мережі банку.

Зазначаються плани щодо відкриття філій, представництв, відділень, пунктів обміну валют тощо.

3.6. Участь у банківських групах і холдингах.

Відображаються плани щодо участі банку в банківському об'єднанні із зазначенням його типу, материнської компанії та сфери діяльності.

4. Фінансово-економічні показники діяльності банку 1

____________
1 Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

4.1. Оцінка дотримання економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування.

Надається прогнозний розрахунок економічних нормативів, розрахованих відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Сума коштів обов'язкових резервів розраховується відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок формування обов'язкових резервів для банків України.

4.2. Фінансовий план банку.

Подається прогнозний розрахунок:

звіту про фінансовий результат банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України;

значення рентабельності активів відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України;

розміру щорічних відрахувань до резервного фонду, що має становити не менше п'яти відсотків прибутку банку до досягнення ним 25 відсотків регулятивного капіталу.

4.3. Збільшення капіталу банку.

Подається план збільшення капіталу банку із зазначенням відповідних джерел.

5. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення банку

5.1. Система управління банку.

Подаються схема управління банком, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом банку, у тому числі підпорядкованість та функції підрозділів і комітетів (із зазначенням їх назви і планової чисельності персоналу підрозділів).

5.2. Матеріально-технічна база банку.

Зазначається, чи забезпечений банк приміщенням, офісною технікою, банківським обладнанням і транспортними засобами (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

5.3. Управління персоналом.

Надається інформація про кадрову стратегію і політику формування персоналу банку, а також засоби стимулювання праці.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 578 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar