Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява на видачу дозволу на виконання будівельних робіт (змін, анулювання)
15.02.2017, 23:20


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви на видачу дозволу на виконання будівельних робіт (змін, анулювання):

Образец бланка (форма шаблона) Заявления на выдачу разрешения на выполнение строительных работ (изменений, аннулирование):

Додаток 10
до Порядку

 

 

_____________________________________________
     (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                          контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (видати, внести зміни, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на виконання будівельних робіт (у разі внесення змін зазначається їх суть).
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (найменування об'єкта будівництва)
Дозвіл від _______ N ______ (зазначається у разі внесення змін або анулювання дозволу)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                                        (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                                     (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Додатки:

1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію на _____ арк.

2. Копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) на ____ арк.

3. Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку:

пояснювальна записка на ____ арк.;

основні креслення на ____ арк. (ситуаційний план; генеральний план на топографічній основі; принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення; схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності); план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій; плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них);

звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчена у встановленому законом порядку копія (у тому числі звіт щодо розгляду проекту будівництва на стадії проектування, що передбачає розподіл її за чергами), на _____ арк.;

наказ (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документації на _____ арк.

4. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту чи технічного переоснащення діючого підприємства на ____ арк.

5. Копії документів про призначення:

осіб, які здійснюють авторський нагляд, на ____ арк.;

осіб, які здійснюють технічний нагляд, на ____ арк.;

відповідальних виконавців робіт на ____ арк.

6. Інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.

7. Засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу, на ____ арк. (у разі необхідності).

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Примітка.

Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1173 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar