Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про отримання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом
25.01.2016, 00:13


Зразок бланку (форма шаблону) заяви:

Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

 

Здобувач ліцензії __________________________________________________

(найменування юридичної особи  або прізвище, ім’я та по батькові

 фізичної особи — підприємця)

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта
фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий)

_______________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця)

 

__________________      ___________________      __________________________

     (номер телефону)                   (номер телефаксу)                      (адреса електронної пошти)

 

Організаційно-правова форма ___________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичної особи — підприємця) _____________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи ____________

Банківські реквізити ___________________________________________

  (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, а саме: _____________________________

_________________________________________________________________

Бажаний спосіб отримання ліцензії ______________________________

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

Здобувач ліцензії

_________________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

МП (за наявності)

____ _______________ 20___ р.

Дата і номер реєстрації заяви ___ __________ 20__ р. № _____

_______________________

(найменування посади особи,
яка прийняла заяву)

_______________

(підпис)

___________________

(ініціали, прізвище)

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом та із Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

 

_________________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та Ліцензійних умов.

 

_________________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

__________

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 954 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar