Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції
[ Скачать с сервера (24.5 Kb) ] 24.11.2016, 22:53


Зразок бланку (приклад шаблону) Заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції. Додаток 1 до Ліцензійних умов

Образец бланка (пример шаблона) Заявления о получении лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по промышленному вылову водных биоресурсов за пределами юрисдикции. Приложение 1 к Лицензионным условиям:

Додаток 1
до Ліцензійних умов


 

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ______________________________________________

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові

_________________________________________________________________

фізичної особи — підприємця)

Керівник _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади керівника — для юридичної особи)

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця _______________________________________________

_________________________________________________________________

Телефон/телефакс _________________ E-mail _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

Даю згоду на обробку персональних даних 1 ______________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Прошу видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України на паперовому носії: так/ні (необхідне підкреслити)

Бажаний спосіб отримання ліцензії на паперовому носії: особисто/ поштовим відправленням (необхідне підкреслити)

З Ліцензійними умовами на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України та із Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

___________________________ (підпис здобувача ліцензії або уповноваженої особи)

МП

(у разі її наявності)

 

_______________________

(ініціали та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

 

 

 

 

Дата і номер реєстрації заяви ___ ________ 20___ р. №_________

 

 

 

 

__________________

(підпис)

 

_______________________________

(ініціали та прізвище особи, яка прийняла заяву)

 

_____________________

1 Заповнюється фізичними особами — підприємцями з метою забезпечення виконання вимог пункту 1 частини другої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 614 | Загрузок: 45
Всего комментариев: 0
avatar