Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про переоформлення ліцензії (Заявление о переоформлении лицензии)
[ Скачать с сервера (25.0 Kb) ] 24.11.2016, 23:06


Зразок бланку (приклад шаблону) Заяви про переоформлення ліцензії. Додаток 4 до Ліцензійних умов

Образец бланка (пример шаблона) Заявления о переоформлении лицензии. Приложение 4 к Лицензионным условиям

Додаток 4
до Ліцензійних умов


 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат ____________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________________________________

фізичної особи — підприємця)

Керівник _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та найменування посади керівника — для юридичної особи)

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця _______________________________________________

_________________________________________________________________

Телефон/телефакс _________________ E-mail ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Даю згоду на обробку персональних даних1 ______________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Прошу переоформити ліцензію на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України на паперовому носії: так/ ні (необхідне підкреслити)

 

Бажаний спосіб отримання ліцензії на паперовому носії: особисто/ поштовим відправленням (необхідне підкреслити)

З Ліцензійними умовами на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України та із Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

_________________________ (підпис)

__________________________ (ініціали, прізвище)

До заяви додаються документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії, зазначені в описі. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

 

___________________________ (підпис здобувача ліцензії або уповноваженої особи)

МП

(у разі її наявності)

 

_______________________

(ініціали, прізвище)

___ ______________ 20__ р.

 

 

 

 

Дата і номер реєстрації заяви ___ ________ 20___ р. №_________

 

 

 

 

__________________

(підпис)

 

_____________________________

(прізвище та ініціали особи, яка прийняла заяву)

 

1 Заповнюється фізичними особами підприємцями з метою забезпечення виконання вимог пункту 1 частини другої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 857 | Загрузок: 54
Всего комментариев: 0
avatar