Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про порушення прокурором (прокурорами) вимог щодо несумісності
21.02.2017, 12:26


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про порушення прокурором (прокурорами) вимог щодо несумісності:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о нарушении прокурором (прокурорами) требований относительно несовместимости:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
14 лютого 2017 року N 269/0/15-17

 

ЗРАЗОК

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ
вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050

 

Заява
про порушення прокурором (прокурорами) вимог щодо несумісності

1. Інформація про заявника:

1.1. Заявник*: _________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.3. Номери засобів зв'язку*: _____________________________________________________________
(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

2. Інформація про прокурора (прокурорів)*: _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада прокурора (прокурорів),
_____________________________________________________________________________________
щодо якого (яких) подається заява)
_____________________________________________________________________________________

3. У чому полягає порушення прокурором (прокурорами) вимог щодо несумісності*:
(проставте одну або декілька відміток у наведеному переліку)

обіймання посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборних посадах;

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначеними законодавством у сфері запобігання корупції;

належність до політичної партії, участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

 

4. Конкретні відомості про порушення прокурором (прокурорами) вимог щодо несумісності*:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Посилання на фактичні дані (свідчення, пояснення, інші докази), що підтверджують зазначені відомості*:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З огляду на викладене прошу розглянути питання стосовно порушення прокурором (прокурорами)* ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада прокурора (прокурорів))
вимог щодо несумісності, визнати порушення прокурором (прокурорами) зазначених вимог і внести в установленому порядку подання про звільнення його (їх) з посади.

До заяви додаю:
1. ___________________________________________________________________________________
(зокрема, документи, що підтверджують зазначені відомості)
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

"___" ____________ 20__ року*

________________________
(підпис заявника
або його представника)*

 

____________
* обов'язково для заповнення.

Примітки:

1. Прізвище, ім'я, по батькові заявника і прокурора (прокурорів) у пунктах 1 і 2 заяви потрібно зазначити в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості слід викладати чітким, розбірливим почерком.

2. Письмова заява може бути надіслана поштою або передана заявником до Вищої ради правосуддя особисто або через його представника.

3. Член Вищої ради правосуддя залишає без розгляду та повертає заявнику заяву щодо несумісності, якщо вона не відповідає вимогам, встановленим цим Законом, зазначаючи про мотиви такого повернення (частина четверта статті 39 Закону України від 21 грудня 2016 року N 1798-VIII "Про Вищу раду правосуддя").

4. Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь прокурорів у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій (частина перша статті 18 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII "Про прокуратуру").

5. Прокурор за його заявою може бути відряджений для роботи у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, Національній академії прокуратури України чи в інших органах у визначених законом випадках (частина четверта статті 18 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII "Про прокуратуру").


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1007 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar