Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про порушення суддею (суддями) вимог щодо несумісності Заявление о нарушении судьей (судьями) требований относительно несовместимости
21.02.2017, 12:25


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про порушення суддею (суддями) вимог щодо несумісності:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о нарушении судьей (судьями) требований относительно несовместимости:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
14 лютого 2017 року N 269/0/15-17

 

ЗРАЗОК

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ
вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050

 

Заява
про порушення суддею (суддями) вимог щодо несумісності

1. Інформація про заявника:

1.1. Заявник*: _________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.3. Номери засобів зв'язку*: _____________________________________________________________
(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

2. Інформація про суддю (суддів)*: ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада судді (суддів),
_____________________________________________________________________________________
щодо якого (яких) подається заява)
_____________________________________________________________________________________

3. У чому полягає порушення суддею (суддями) вимог щодо несумісності*:
(проставте одну або декілька відміток у наведеному переліку)

зайняття посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом;

наявність заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади";

поєднання своєї діяльності із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймання будь-якої іншої оплачуваної посади, виконання іншої оплачуваної роботи (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;

невиконання вимог закону щодо передачі акцій (корпоративних прав) або інших відповідних прав (майнових прав або іншого майнового інтересу в діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку) в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з них виникають);

належність до політичної партії чи професійної спілки, виявлення прихильності до них, участь у політичних акціях, мітингах, страйках;

є або був кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, бере (брав) участь у передвиборчій агітації;

допустив порушення вимог щодо несумісності, визначених законодавством у сфері запобігання корупції.

 

4. Конкретні відомості про порушення суддею (суддями) вимог щодо несумісності*: __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Посилання на фактичні дані (свідчення, пояснення, інші докази), що підтверджують зазначені відомості*: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З огляду на викладене прошу розглянути питання стосовно порушення суддею (суддями)* ___
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада судді (суддів))
_____________________________________________________________________________________
вимог щодо несумісності, визнати порушення суддею (суддями) зазначених вимог і звільнити його (їх) з посади.

До заяви додаю:
1. ___________________________________________________________________________________
(зокрема, документи, що підтверджують зазначені відомості)
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

"___" ____________ 20__ року*

________________________
(підпис скаржника
або його представника)*

 

____________
* обов'язково для заповнення.

Примітки:

1. Прізвище, ім'я, по батькові заявника і судді (суддів) у пунктах 1 і 2 заяви потрібно зазначити в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості слід викладати чітким, розбірливим почерком.

2. Письмова заява може бути надіслана поштою або передана заявником до Вищої ради правосуддя особисто або через його представника.

3. Член Вищої ради правосуддя залишає без розгляду та повертає заявнику заяву щодо несумісності, якщо вона не відповідає вимогам, встановленим цим Законом, зазначаючи про мотиви такого повернення (частина четверта статті 39 Закону України від 21 грудня 2016 року N 1798-III "Про Вищу раду правосуддя").

4. Відрядження на роботу до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, Ради суддів України не вважається сумісництвом (частина сьома статті 54 Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів").


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1066 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar