Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката
15.02.2017, 21:57


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдачу сертификата:

Додаток 8
до Порядку

 

 

 

_________________________________________
          (найменування органу державного архітектурно-
_________________________________________
         будівельного контролю, якому надсилається заява)

Замовник ________________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________
     місце проживання, серія і номер паспорта, ким і коли
_________________________________________
       виданий, номер облікової картки платника податків
_________________________________________
      (не зазначається фізичними особами, які через свої
_________________________________________
     релігійні переконання відомовляються від прийняття
_________________________________________
реєстраційного номера облікової картки платника податків
_________________________________________
    та повідомили про це відповідному органу державної
_________________________________________
         податкової служби і мають відмітку у паспорті),
_________________________________________
                                       номер телефону;
_________________________________________
    найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________
                код платника податків згідно з ЄДРПОУ
_________________________________________
            або податковий номер, номер телефону)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Прошу прийняти в експлуатацію _________________________________________________________
                                                                                                                        (найменування об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
__________________________________________________________________ та видати сертифікат.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток. Акт готовності об'єкта до експлуатації на ___ арк.

 

Замовник (уповноважена особа)

 
_________________
(найменування посади)

 
________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П. (за наявності)

___ ____________ 20__ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1257 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar