Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН (Заявление о регистрации выпуска и проспекта эмиссии сертификатов ФОН)
25.01.2017, 18:00


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о регистрации выпуска и проспекта эмиссии сертификатов ФОН:

Додаток 4
до Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу II)

 

 

 

 

 

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 

"___" ____________ 20__ року N ___
            (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН

Повне найменування заявника

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

 

Розміри статутного (складеного, пайового) та власного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

Спосіб розміщення сертифікатів ФОН (приватне або публічне)

 

Орган, який прийняв рішення про розміщення сертифікатів ФОН

 

Дата і номер рішення про розміщення сертифікатів ФОН

 

Загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, які планується розмістити

 

Загальна кількість сертифікатів ФОН, які планується розмістити

 

Номінальна вартість сертифіката ФОН

 

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 599 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar