Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності (Додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної)
27.01.2016, 21:04


Додаток 3
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 3 розділу III)

Зразок бланку (форма шаблону) заяви:

 

 

 

Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України)

 

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від ___________________ N __________________________

Керівник
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові; посада)
який діє на підставі
______________________________________________________________________________________
             (назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
______________________________________________________________________________________,
                                           підприємців та громадських формувань - для фізичних осіб - підприємців)
зареєстрованого __________________________________________ за N _________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________________ N ___________

Розрахунковий рахунок N ____________________________ в __________________________________

МФО _________________________________________________________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна пошта

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки) ________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (повна назва об'єкта)

"___" ____________ 20__ року

 
М. П. (за наявності)

______________
(підпис)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: advokat
Просмотров: 829 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar