Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено
15.02.2017, 21:50


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о внесении изменений в декларацию о готовности к эксплуатации объекта, строительство которого осуществлено на основании строительного паспорта:

Додаток 6
до Порядку

 

 

 

_________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного
_________________________________________
                     контролю, якому надсилається заява)

Замовник ________________________________
                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________
               місце проживання, серія і номер паспорта,
_________________________________________
                ким, коли виданий, місце проживання;
_________________________________________
                         найменування юридичної особи, її
_________________________________________
           місцезнаходження, код платника податків згідно
_________________________________________
       з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 39 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до I - III категорії складності / декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду зареєстрованої __________ 20___ р. N ___
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                                   (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                          діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                             (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________________
_____________________________________________________________________________________
від ___ __________ 20__ N ______, виданого ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            (найменування органу, який видав)

Додатки.

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Замовник

М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Інженер
технічного нагляду

М. П.

 
____________________
(підпис)

 
____________________
(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа проектувальника -
головний архітектор
(інженер) проекту

М. П.

 
 
 
____________________
(підпис)

 
 
 
____________________
(ініціали та прізвище)

 

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). У випадку зміни замовника заява подається діючим замовником з додаванням до неї декларації про готовність об'єкта до експлуатації, в якій зазначаються відомості про замовника, якому передано право на будівництво об'єкта.

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника можуть не зазначатися у разі виконання будівельних робіт за будівельним паспортом або прийняття в експлуатацію самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 779 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar