Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про внесення зміни до декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт
15.02.2017, 23:14


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про внесення зміни до декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о внесении изменения в декларации о начале выполнения подготовительных / строительных работ:

Додаток 8
до Порядку

 

 

______________________________________________
     (найменування органу державного архітектурно-будівельного
______________________________________________
                             контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 39 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                          (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                              (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ____________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, _____________ від _____________ 20__ N ______, виданого ____________________________________________________________________.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додатки:

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

 

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Примітка.

На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 714 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar