Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заява про внесення зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт
15.02.2017, 22:42


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про внесення зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о внесении изменения в сообщение о начале выполнения подготовительных / строительных работ:

Додаток 3
до Порядку

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                        контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 39 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________,
                                                                                     (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                        (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                          (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ____________________________________ від _______________20__ N ______, виданого
_____________________________________________________________________________________.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток.

Повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, в якому враховано зміни, в одному примірнику.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

       
 

Примітка.

На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 839 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar