Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заявка на набір офіцерів до докторантури та ад’юнктури
17.05.2017, 22:19


Зразок бланку (приклад шаблону) Заявки на набір офіцерів до докторантури та ад’юнктури:

Образец бланка (пример шаблона) Заявки на набор офицеров в докторантуру и адъюнктуру:

Додаток 1

до Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України

(пункт 3 розділу ІІІ)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

(посада, військове звання, підпис)

“___”_______________ 20___ року

 

ЗАЯВКА

на набір офіцерів до докторантури та ад’юнктури

__________________________________________ у ______ році

 

№ з/п

ВВНЗ (НДУ), для яких планується підготовка докторантів/ад’юнктів

ВВНЗ (НДУ), де планується підготовка докторантів/ад’юнктів

Шифр та назва спеціаль-ності

Галузь знань, за якою прису-джується науковий ступінь

Обсяги підготовки

докторантура

ад’юнктура очна

ад’юнктура заочна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Примітка. У графі 7 таблиці обсяги наводяться через дріб, у чисельнику вказується кількість за денною формою навчання, у знаменнику – кількість за вечірньою формою навчання.

 

Начальник кадрового органу (органу по роботі з особовим складом) ______


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 637 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar