Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників
12.03.2017, 20:31


Зразок бланку (форма шаблону) Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників:

Образец бланка (форма шаблона) Заключительного акта по результатам периодического медицинского осмотра работников:

Додаток 9 
                                      до пункту 2.17 Порядку 
                                      проведення медичних оглядів 
                                      працівників певних категорій 

 

                          ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ 
          за результатами періодичного медичного огляду 
            працівників ________________________________ 
                        (найменування підприємства, цех) 

                  від "_____" ___________200 р. 
 

Комісія в складі: 
голови Комісії __________________________________________________, 
                                    (П.І.Б) 

лікарів _________________________________________________________, 
                             (П.І.Б. і фах) 

представників роботодавця _______________________________________, 
                                    (П.І.Б., посада) 

представників профкому    підприємства    (уповноваженої    особи)
__________________________________________________________________ 
                             (П.І.Б.) 

за участю         лікаря         з          гігієни          праці
__________________________________________________________________ 
                         (П.І.Б., назва СЕС) 

установила: 

------------------------------------------------------------------
| N  |Кількість           |  Підлягало |  Оглянуто  |  Процент   |
|з/п |працівників, які    |   огляду   |   (осіб)   |  виконання |
|    |підпадають під дію  |  за планом |            |            |
|    |шкідливих чи        |   (осіб)   |            |            |
|    |небезпечних факторів|------------+------------+------------|
|    |виробничого         |усього|жінок|усього|жінок|усього|жінок|
|    |середовища і        |      |     |      |     |      |     |
|    |трудового процесу   |      |     |      |     |      |     |
|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|
|1   |Усього працівників, |      |     |      |     |      |     |
|    |з них:              |      |     |      |     |      |     |
|    |- осіб віком до 21  |      |     |      |     |      |     |
|    |року                |      |     |      |     |      |     |
|    |- осіб пенсійного   |      |     |      |     |      |     |
|    |віку, що працюють   |      |     |      |     |      |     |
|    |- осіб, стаж роботи |      |     |      |     |      |     |
|    |яких більше 10      |      |     |      |     |      |     |
|    |років               |      |     |      |     |      |     |
|2   |Підпадають дії      |      |     |      |     |      |     |
|    |шкідливих та        |      |     |      |     |      |     |
|    |небезпечних факторів|      |     |      |     |      |     |
|    |виробничого         |      |     |      |     |      |     |
|    |середовища і        |      |     |      |     |      |     |
|    |трудового процесу:  |      |     |      |     |      |     |
|2.1 |хімічні речовини    |      |     |      |     |      |     |
|    |(указати назви)     |      |     |      |     |      |     |
|2.2 |пил                 |      |     |      |     |      |     |
|2.3 |шкідливі речовини   |      |     |      |     |      |     |
|    |біологічного        |      |     |      |     |      |     |
|    |походження (указати |      |     |      |     |      |     |
|    |назви)              |      |     |      |     |      |     |
|2.4 |шум                 |      |     |      |     |      |     |
|2.5 |інфразвук           |      |     |      |     |      |     |
|2.6 |ультразвук          |      |     |      |     |      |     |
|2.7 |вібрація (загальна, |      |     |      |     |      |     |
|    |локальна)           |      |     |      |     |      |     |
|2.8 |неіонізуючі         |      |     |      |     |      |     |
|    |випромінювання      |      |     |      |     |      |     |
|    |(діапазон)          |      |     |      |     |      |     |
|2.9 |мікроклімат         |      |     |      |     |      |     |
|2.10|освітлення          |      |     |      |     |      |     |
|2.11|іонізуюче           |      |     |      |     |      |     |
|    |випромінювання      |      |     |      |     |      |     |
|2.12|важкість праці      |      |     |      |     |      |     |
|2.13|напруженість праці  |      |     |      |     |      |     |
------------------------------------------------------------------ 

 Кількість не оглянутих _______ ____ у т.ч. жінок _______ _______ 
                        (усього) ( % )            (усього)   (%) 

     Причини 

     3. При огляді виявлено*: 

     3.1. Кількість  працівників  з  підозрою  на профзахворювання 
(отруєння)  усього  __________,  з них кількість працівників, яким 
підтверджено  діагноз  профзахворювання  (отруєння),  у тому числі 
професійний рак _____________, з них жінок ______________ 

     3.2. Кількість працівників,  які вперше одержали інвалідність 
з профзахворювання, ____ 

     3.3. Кількість  працівників,  які  потребують  переведення на 
іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________ 

     3.4.  Кількість  працівників,  які  підлягають  дообстеженню, 
усього ____, з них жінок _____ 

     3.5. Кількість  працівників,  у яких уперше виявлені загальні 
захворювання, усього _____, з них жінок _________ 

     3.6. Кількість  працівників,   які   потребують   тимчасового 
переведення на іншу роботу за станом здоров'я,  усього ________, з 
них жінок __________ 

     3.7. Кількість працівників,  які  потребують  переведення  на 
іншу  роботу  за  станом  здоров'я,  усього ________,  з них жінок
__________ 

     3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК, 
усього ________ 

     3.9. Кількість    працівників,   яким   установлено   діагноз 
профзахворювання (отруєння) за останні 5 років усього ________,  з 
них жінок ____________ 

     3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:
     3.10.1. На амбулаторне лікування __________________
     3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________
     3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________
     3.10.4.   У   спеціалізовані   заклади  охорони  здоров'я
__________,   у  т.ч.  у профпатологічні ____________ 

     3.11. Кількість  працівників,   які   потребують   дієтичного 
харчування і лікувально-профілактичного харчування, _________ 

     3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному 
нагляді  на  кінець звітного року,  усього _____________за формами 
патології згідно з МКХ-10. 

     4. Перевірено   результати   виконання  заходів  попереднього 
заключного акта від ____ року ____________________________________ 
                                         (перелічити) 

     Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи _________________
__________________________________________________________________ 
                           (перелічити) 

     Причини невиконання _________________________________________ 
                                          (перелічити) 

 Лікар з гігієни праці  _____________     ________________________ 
                          (підпис)         (прізвище та ініціали) 

_______________ 
     (*) У  пунктах  3.1-3.12  подаються  списки  працівників   із 
зазначенням   П.І.Б.,   цеху  (дільниці),  професії,  шкідливих  і 
небезпечних факторів виробничого середовища і  трудового  процесу, 
стажу роботи в умовах їх дії, діагнозу. 

     5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс 
оздоровчих заходів: 

     5.1. Роботодавцю. 

     5.2. Голові профспілкової організації. 

     5.3.   Головному   лікарю   закладу   охорони   здоров'я,  що 
проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства. 

     А також санітарно-протиепідемічних заходів __________________
__________________________________________________________________ 
                     (перелічити всі заходи) 

     Підписи 

 Голова комісії       Лікар      Роботодавець         Голова 
                    з гігієни                      профспілкової 
                      праці                         організації 
                                                  або вповноважена 
                                                       особа
 _______________  ____________   ________________    _____________ 
    (підпис)         (підпис)         (підпис)          (підпис) 
 (прізвище та     (прізвище та      (прізвище та      (прізвище та 
   ініціали)        ініціали)        ініціали)         ініціали) 

     Із заключним актом ознайомлені та одержали 

     1. Роботодавець.
     2. Представник  профспілкової  організації  або  вповноважена 
особа.
     3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи.
     4. Районний профпатолог.
     5. Заклад державної санепідемслужби.
     6. Представник  робочого  органу  виконавчої  дирекції  Фонду 
страхування від  нещасних  випадків  на виробництві та професійних 
захворювань України. 

 Директор Департаменту 
 розвитку медичної допомоги                            М.П.Жданова 

 Директор Департаменту 
 державного санітарно- 
 епідеміологічного нагляду                         А.М.Пономаренко 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1001 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar