Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки
09.04.2017, 13:13


Зразок бланку (приклад шаблону) Запиту  про надання документів, необхідних для проведення перевірки:

Образец бланка (пример шаблона) Запроса о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки:

 

Додаток 2

до Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України
та його територіальними органами
субєктів первинного фінансового
моніторингу

(пункт 14 розділу ІІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення перевірки

__________________________________________________________________
(найменування органу державного фінансового моніторингу)

 

Суб’єкту, керівнику __________________________
____________________________________________

(найменування суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО (серія і номер паспорта*))

"___" ________ 20__ року 

Місцезнаходження __________________________
___________________________________________ 

 

Я,__________________________________________________________________________,
                                                  (посада, прізвище, імя та по батькові)

керівник робочої групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підставі_________________________________________________________________________,
(дата, номер наказу та посвідчення)

виданого _______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

прошу відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у термін до _______год. "___" _________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином засвідчені копії таких документів:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________
(посада)

________________
(підпис)  

____________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_____________________

* Для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 898 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar