Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал обліку і аналізів повітря, дихальних газових сумішей регенеративних і поглинальних речовин
20.02.2017, 11:52


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу обліку і аналізів повітря, дихальних газових сумішей регенеративних і поглинальних речовин:

Образец бланка (форма шаблона) Журнала учета и анализа воздуха, дыхательных газовых смесей регенеративных и поглотительных веществ:

Додаток 17
до Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Національній гвардії України
(пункт 47 глави 1 розділу III)

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ І АНАЛІЗІВ ПОВІТРЯ, ДИХАЛЬНИХ ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ РЕГЕНЕРАТИВНИХ І ПОГЛИНАЛЬНИХ РЕЧОВИН

 

Розпочато ______________ 20 ___ року

Закінчено ______________ 20 ___ року

1. Дані аналізів повітря

N з/п

Місце відбору проби

Дата

Вміст шкідливих речовин

Висновок про придатність

Підпис того, хто проводив аналіз

двоокис вуглецю, % об'єму

окис вуглецю, мг/м 3

окисли азоту, мг/м 3

вуглеводні, мг/м 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Облік і аналізи дихальних газових сумішей

N балонів

Заводські номери балонів

Номери секцій суднових балонів з повітрям

Дата приго-
тування суміші

Розрахунковий склад суміші

Тиск суміші, мПа (кгс/см 2)

Прізвище того, хто готував суміш

Перший аналіз

Другий аналіз

Третій аналіз

Дата вико-
ристання суміші

судновий

транс-
портний

кисень

гелій

азот або повітря

кисень

гелій

азот або повітря

дата прове-
дення аналізу

вміст кисню, %

особистий підпис

дата прове-
дення аналізу

вміст кисню, %

особис-
тий підпис

дата прове-
дення аналізу

вміст кисню, %

особис-
тий підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Примітки:

1. У графі 5 вказують заводські номери транспортних балонів з повітрям, що використовувалося для приготування киснево-азотно-гелієвої суміші шляхом динамічного змішування.

2. У графі 6 вказують номери секцій суднових балонів з повітрям, використаним для попереднього приготування суміші.

3. Дані аналізів регенеративних та поглинальних речовин

N
з/п

Речовина

Дата проведення аналізу

Серія, заводський номер барабана (банки), дата виготовлення

Вміст двоокису вуглецю, л/кг

Вміст кисню (тільки для регенеративних речовин), л/кг

Висновок про придатність

Підпис особи, що проводила аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 510 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar