Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал обліку некондиційних ПММ (Журнал учета некондиционных ГСМ)
20.02.2017, 12:53


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу обліку некондиційних пально-мастильних матеріалів (ПММ):

Образец бланка (форма шаблона) Журнала учета некондиционных горюче-смазочных материалов (ГСМ):

Додаток 16
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
некондиційних ПММ

N з/п

Авіа-
ційна час-
тина

Звідки відіб-
рана проба

Наймену-
вання (марка) неконди-
ційних ПММ, ДСТУ (ГОСТ)

Кіль-
кість неконди-
ційних ПММ, тонн

Вар-
тість неконди-
ційних ПММ, грн

Дата виготов-
лення

Дата закладки на збері-
гання

Номер і дата видачі паспорта якості на неконди-
ційні ПММ

Показники, за якими ПММ не відповідає вимогам ДСТУ (ГОСТ), і їх значення

Рекомен-
дації, видані лабора-
торією ПММ

Рішення з віднов-
лення (реалізації, утилізації) неконди-
ційних ПММ

Заходи, прийняті з віднов-
лення якості (реалі-
зації, утилізації) неконди-
ційних ПММ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Примітки:

1. У графі 6 вказується первинна (до встановлення факту виходу ПММ за межі кондиції) вартість ПММ згідно з книгами обліку.

2. Для ПММ поточного забезпечення в графі 8 вказується дата надходження до авіаційної частини.

3. У графі 11 вказуються дата і номер супровідного листа лабораторії ПММ, рекомендації.

4. У графі 12 вказуються дата і номер листа з рішенням начальника ЦУЗ ПММ (ЦОВВ) на відновлення якості (реалізації, утилізації), рішення.

5. У графі 13 вказуються дата і номер листа, яким були відправлені матеріали розслідування причин виходу ПММ за межі кондиції, винні посадові особи, міра відповідальності, до якої вони були притягнуті, практичні заходи, які були проведені. Наприклад: "Якість ПММ відновлена (паспорт N ________)" або "ПММ ________________ реалізовано, утилізовано, наряд N _________ від ___ ____________ 20__ року".


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 719 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar