Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал огляду підіймальних канатів та їх витрат (Журнал осмотра подъемных канатов и их расхода)
17.03.2017, 02:33


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу огляду підіймальних канатів та їх витрат:

Образец бланка (форма шаблона) Журнала осмотра подъемных канатов и их расхода:

 

Додаток 13 
до Правил безпеки під час розробки 
родовищ рудних та нерудних 
корисних копалин підземним способом 
(пункт 4 глави 7 розділу VI)

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
огляду підіймальних канатів та їх витрат

Підйом ______________________________________________________________

Шахта (рудник) _______________________________________________________

Підприємство ________________________________________________________

Розпочато „___”________________ 20__ р.

Закінчено „___”________________ 20__ р.

Зміст

Результати оглядів підіймальних канатів……………………............……...... стор.

Вказівки Держпраці............................................................................................. стор.

Витрати канатів…….………………………………………………............…... стор.

І. Результати оглядів підіймальних канатів

Лівий (головний) канат

Число, місяць, рік

Загальне число зламаних дротин

Число зламаних дротин на кроці звивання каната

Відстань від найбільш пошкодженої ділянки каната до його кінця, м

Подовження каната, м

діаметр каната, мм

Відстань від ділянки з найменшим діаметром каната до його кінця, м

Підпис особи, яка здійснювала огляд

Підпис головного механіка шахти (рудника)

Зауваження технічного керівника шахти (рудника)

номінальний

найменший

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Правий (хвостовий) канат

Число, місяць, рік

Загальне число зламаних дротин

Число зламаних дротин на кроці звивання каната

Відстань від найбільш пошкодженої ділянки каната до його кінця, м

Подовження каната, м

діаметр каната, мм

Відстань від ділянки з найменшим діаметром каната до його кінця, м

Підпис особи, яка здійснювала огляд

Підпис головного механіка шахти (рудника)

Зауваження технічного керівника шахти (рудника)

номінальний

найменший

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Під таблицею робиться відмітка про навішування нового каната та додається опис конструкції, звивання, зазначаються діаметр каната, номер свідоцтва і дата його останнього випробування на канатно-випробувальній станції.

ІІ. Реєстрація витрат канатів

№ з/п

Число, місяць, рік виготовлення й отримання каната

Завод-виробник каната

Заводський номер каната, номер свідоцтва і дата заводського випробування

Конструкція та тип звивання каната

Діаметр каната та діаметр дротини

Дата навішування каната

Дата випробування каната та номер свідоцтва

Куди навішено канат (правий, лівий)

Дата повторного випробування каната та номер свідоцтва

Дата знімання каната

Причина знімання каната

Строк зберігання каната до його навішування (у днях)

Строк експлуатації каната (у днях)

Підписи головного механіка і технічного керівника шахти (рудника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Пояснення до ведення журналу

На кожну підіймальну установку заводиться окремий журнал.

У журналі записують результати щодобового, щотижневого і щомісячного огляду канатів.

Результати оглядів канатів записують у розділі І.

Одна сторінка призначена для лівого каната або головного в разі підйому зі шківом тертя (непотрібне закреслити).

Друга сторінка призначена для правого каната або хвостового в разі підйому зі шківом тертя (непотрібне закреслити). При зрівноважених підйомах барабанної системи на хвостові канати ведеться окремий журнал.

Під час щодобових оглядів заповнюються графи 1-4, 9.

Під час щотижневих оглядів заповнюються графи 1-5, 9, 10. У графі 10 головний механік шахти (рудника), записує зауваження щодо загального стану каната (корозія, ознаки деформації каната, відшарування дротин) і обов’язково ставить підпис після кожного щотижневого огляду. Під час щомісячних оглядів канатів заповнюються всі графи розділу журналу.

У графі 4 зазначається відстань від кінця каната біля кліті до місця, яке має найбільше число зламаних дротин на кроці звивання каната. Ця відстань може змінюватися залежно від місця найбільшого числа зламаних дротин на кожний крок звивання каната.

У графі 5 зазначається подовження каната, яке відбувається внаслідок його розтягнення під час роботи. У разі відтинання зайвої довжини каната в графі 5 зазначається „Відрубано ___ , м”.

У графах 6, 7 зазначається діаметр каната, виміряний з точністю до 0,1 мм в найбільш зношеному місці каната.

У графі 8 зазначається відстань до місця, де виявлено найменший діаметр каната, визначена від його кінця, закріпленого біля кліті.

У випадку екстреного напруження каната терміново проводиться його ретельний огляд і заповнюються всі необхідні графи. У цьому випадку в графі 6 у числівнику зазначається загальне подовження каната, в знаменнику - подовження, яке сталося внаслідок екстреного напруження.

У графі 10 головний механік шахти (рудника) робить запис „Огляд після екстреного напруження”.

У графі 11 технічний керівник гірничого підприємства не менше одного разу на місяць записує свої зауваження та вказівки щодо догляду та нагляду за канатом і ставить свій підпис.

У разі заміни канатів через усю сторінку робиться відмітка про знімання каната.

У розділі ІІ ведеться облік витрат канатів на конкретному підйомі та зазначається строк їх служби.

У графі 5 скороченим позначенням зазначаються конструкція та тип звивання каната (наприклад, канат з шістьма сталками по тридцять сім дротин хрестового правого звивання позначається „6х37 + 1Х.П.”).

У графі 6 зазначаються діаметр каната та діаметр дротини відповідно до заводських даних.

У графі 12 наводяться причини зняття каната та ознаки його зношення (наприклад, обрив дротин більше ніж 5 % на кроці звивання, зношення каната більше ніж на 10 %, западання пасма, утворення „жучка”).

За правильне і своєчасне ведення журналу відповідає головний механік шахти (рудника).

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою.

Працівники, яким доручено вести журнал, повинні ознайомитися з вимогами щодо його заповнення та поставити підпис про ознайомлення у журналі за формою, що наведена нижче.

Число, місяць, рік

Прізвище та ініціали

Посада

Підпис, що засвідчує вивчення вимог щодо заповнення журналу

1

2

3

4


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 517 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar