Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
27.12.2016, 16:46


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Додаток 10 до Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах:

Образец бланка (форма шаблона) Журнала регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте. Приложение 10 к Положению об организации банно-прачечного обслуживания лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах:

Додаток 10
до Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

 

 

 

 

Титульний аркуш журналу

_____________________________________________________
(підприємство, установа)

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

____________________________________________________________
(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

(лівий бік журналу)

N з/п

Дата
проведення інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу
(первинний, повторний позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(правий бік журналу)

Прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання

Підписи

Стажування (дублювання) на робочому місці

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

кількість змін,
з ____ по ____
(дата)   (дата)

стажування (дублювання) пройшов (підпис працівника)

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ведеться у лазне-пральному комплексі установи старшим інспектором (інспектором) служби інтендантського та комунально-побутового забезпечення.

Реєстрація журналу проводиться в канцелярії установи.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1561 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar