Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал реєстрації результатів випробувань олив та мастил (Журнал регистрации результатов испытаний масел и смазок)
20.02.2017, 12:35


Зразок бланку (форма шаблону) Журнала реєстрації результатів випробувань олив та мастил:

Образец бланка (форма шаблона) Журнала регистрации результатов испытаний масел и смазок:

Додаток 10
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

____________________________
(лабораторія ПММ, місцезнаходження)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

Код за ДКУД

  

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань олив та мастил

Розпочато ________________

Завершено _____________

Усього аркушів __________

Термін зберігання: 3 роки

 

Номер за журна-
лом реєстра-
ції проб

Наймену-
вання і марка оливи, мастила

Дата виготов-
лення (надход-
ження) і звідки надійшли олива, мастило

Військова (авіаційна) частина, яка надала пробу на випробу-
вання

Дати початку та завер-
шення прове-
дення випробу-
вання

Густина

Кінематична в'язкість, мм 2

при темпе-
ратурі 15° C, кг/м 3

при темпе-
ратурі 20° C, кг/м 3

при темпе-
ратурі мінус 40° C

при темпе-
ратурі 0° C

при темпе-
ратурі 20° C

при темпе-
ратурі 40° C

при темпе-
ратурі 50° C

при темпе-
ратурі 100° C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс в'яз-
кості

Темпе-
ратура спалаху у відкри-
тому тиглі,° C

Кислот-
не число, мг КОН на 1 г оливи

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи

Коксів-
ність, %

Зольність сульфатна, %

Колір на колори-
метрі ЦНТ, од.

Масова частка механіч-
них домішок, %

Масова частка води, %

Наяв-
ність водо-
розчин-
них кислот і лугів

Темпе-
ратура засти-
гання,° C

Корозійність на пластинах, г/м 2

Мийні власти-
вості за мето-
дами Папок, Зарубіна, Віппера, бали

із свинцю

із сталі марки 40, 45 або 50

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масова частка активних елементів, %

Пенетрація при температурі 25° C з перемішуванням, мм -1

Трибологічні характеристики при температурі 20(±5)°С

Схильність до піноутворення, см 3

Темпе-
ратура крапле-
падіння,° C

Ca

Ba

Zn

P

навантаження критичне, Н

навантаження зварювання, Н

індекс задирки, Н

діаметр плями зносу при наванта-
женні 392 Н протягом 1 години

при темпе-
ратурі 24° C

при темпе-
ратурі 94° C

при темпе-
ратурі 24° C після випробу-
вання при темпе-
ратурі 94° C

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межа стійкості, Па (гс/см 2)

Колоїдна стабіль-
ність, %

Випаровуваність, %

Механічна стабільність

Зовнішній вигляд

при темпе-
ратурі 20° C

при темпе-
ратурі 80° C

при темпе-
ратурі 100° C

при темпе-
ратурі 120° C

при темпе-
ратурі 150° C

початкова межа стійкості на розрив при 20° C, Па (гс/см 2)

індекс руйну-
вання, %

індекс встанов-
лення, %

Межа стійкості після руйну-
вання або встанов-
лення протягом трьох діб, Па (гс/см 2)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміст вільних лугів

Вміст вільних кислот

Висновки про якість олив та мастил

52

53

54

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 746 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar