Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал реєстрації результатів випробувань спеціальних рідин (Журнал регистрации результатов испытаний специальных жидкостей)
20.02.2017, 12:36


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу реєстрації результатів випробувань спеціальних рідин :

Образец бланка (форма шаблона) Журнала регистрации результатов испытаний специальных жидкостей:

Додаток 11
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

____________________________
(лабораторія ПММ, місцезнаходження)

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

Код за ДКУД

  

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань спеціальних рідин

Розпочато ________________

Завершено _____________

Усього аркушів __________

Термін зберігання: 3 роки

 

Номер за журналом реєстрації проб

Найменування і марка спеціальної рідини

Дата виготов-
лення (надход-
ження) і звідки надійшла спеціальна рідина

Військова (авіаційна) частина, яка надала пробу на випробу-
вання

Дати початку та завершення проведення випробу-
вань

Густина, кг/м 3 (міцність)

Зовнішній вигляд (запах)

Масова частка води, %

Масова частка механіч-
них домішок, %

Кінематична в'язкість, мм 2

за темпе-
ратури мінус 50° C

при темпе-
ратурі 20° C

при темпе-
ратурі 50° C

при темпе-
ратурі 80° C

при темпе-
ратурі 100° C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпе-
ратура початку криста-
лізації,° C

Темпе-
ратура засти-
гання,° C

Корозійна дія на метали, втрата маси, мг/см 2

Показ-
ник концен-
трації водневих іонів (рН) при темпе-
ратурі 20° C

Темпе-
ратура спалаху у відкри-
тому тиглі,° C

Темпе-
ратура спалаху у закри-
тому тиглі,° C

Кис-
лотне число, мг КОН на 1 г рідини

Темпе-
ратура початку кипіння,° C

Темпе-
ратура кінця кипіння,° C

Масова частка золи, %

Коефі-
цієнт залом-
лення

Число оми-
лення

Кислот-
ність

Змішу-
вання з водою

Вміст декст-
рину

сталь

мідь

латунь

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміст динатрійфосфату

Фракційний склад

Змішуваність з водою

Розчинність в паливі

Проба на окиснюваність

Проба на чистоту

Резерв лужності

Висновки про якість спеціальних рідин

температура кипіння

температура википання до 150° C

температура википання після 150° C

втрати

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Цей журнал ведеться в лабораторіях ПММ, для чого на кожний вид нафтопродукту (спеціальної рідини) надається декілька сторінок.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 543 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar