Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал реєстрації результатів випробування відпрацьованих нафтопродуктів (Журнал регистрации результатов испытания отработанных нефтепр-ов)
20.02.2017, 12:43


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу реєстрації результатів випробування відпрацьованих нафтопродуктів:

Образец бланка (форма шаблона) Журнала регистрации результатов испытания отработанных нефтепродуктов:

Додаток 12
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

____________________________
(лабораторія ПММ, місцезнаходження)

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

Код за ДКУД

  

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробування відпрацьованих нафтопродуктів

Розпочато ________________

Завершено _____________

Усього аркушів __________

Термін зберігання: 3 роки

 

Номер за журналом реєст-
рації проб

Наймену-
вання групи відпра-
цьованих нафто-
продуктів

Дата надход-
ження проби

Авіа-
ційна частина, яка надала пробу на випробу-
вання

Дата початку та завер-
шення прове-
дення випро-
бування

Звідки відібрано пробу (резер-
вуар, транс-
портний засіб, тара)

Найменування показників за ГОСТ 21046-86

Вис-
новки за резуль-
татами випробу-
вання

умовна в'язкість за температури 20° C або кінематична в'язкість при температурі 50° C, мм 2/с (сСт)

темпе-
ратура спалаху у відкри-
тому тиглі,° C

масова частка механічних домішок, %

масова частка води, %

масова частка фракцій, що вики-
пають до 340° C, %

темпе-
ратура засти-
гання фракцій, що вики-
пають при темпе-
ратурі вище 340° C

густина при темпе-
ратурі 20° C, кг/м 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 480 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar