Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон (Изменения и дополнения к индивидуальной лицензии)
[ Скачать с сервера (36.0 Kb) ] 24.11.2016, 15:07


Зразок бланку (приклад шаблону) Додатку 3 до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон: 

Образец бланка (пример шаблона) Приложения 3 к Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу. Изменения и дополнения к индивидуальной лицензии на осуществление инвестиции за границу:

Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
(пункт 3.4 глави 3)

 

 

 

 

 

____________________________
(власник ліцензії)
______________________________
(контролюючий орган, у якому власник
ліцензії перебуває на обліку)

 

 

 

 

 

Зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії N __ на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" вносить до індивідуальної ліцензії від ___ ______ 20____ року N ____, виданої ____________________________
                                                                                                                                                   [повне найменування, місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                 код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
____________________________________________________________________________________
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
____________________________________________________________________________________
                                    фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
____________________________________________________________________________________
                                   реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
___________________________________________________________________________________,
                                  відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

такі зміни та доповнення: _____________________________________________________________.
                                                                                                 (зміни та доповнення, що вносяться)

Голова або уповноважена ним особа ___________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 669 | Загрузок: 56
Всего комментариев: 0
avatar