Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Зразок нової інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів (Образец новой инвентарной карточки учета объекта основных средств)
[ Скачать с сервера (62.0 Kb) ] 04.11.2016, 17:42


Зразок бланка (форма шаблону) нової інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів:

Образец бланка (форма шаблона) новой инвентарной карточки учета объекта основных средств:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                   13.09.2016 № 818

__________________________________ 

    (найменування юридичної особи)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

Інвентарна картка № ________ обліку об’єкта основних засобів

 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(повна назва об’єкта і його призначення)

 

Коротка індивідуальна характеристика об’єкта:

 

Інвентарний

(номенклатурний) номер

Синтетичний рахунок, субрахунок

Рік випуску (побудови)

Паспорт, модель, тип, марка

Заводський номер

Місцезнаходження об’єкта

Матеріально відповідальна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, номер акта введення в експлуатацію

Дата, номер акта приймання-передачі*

Первісна вартість

Ліквідаційна вартість

Вартість, яка амортизується

Строк корисного використання

Знос**

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознаки, що характеризують об’єкт

Пристосування і приладдя, що належать до об’єкта основних засобів

Дорогоцінні метали

назва

назва

назва

назва

назва

вид

маса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни у вартості об’єкта:

 

№ з/п

Дата відображення господарської операції

Зміст операції

Первісна (переоцінена) вартість

Ліквідаційна вартість

Вартість, яка амортизується

Знос

Строк корисного використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

* Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів.

** Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів від суб’єктів державного сектору.

 

Зворотний бік

Зміни в характеристиці об’єкта після проведення робіт з реконструкції (реставрації), модернізації, добудови, дообладнання та часткової ліквідації тощо. __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Інформація про знос:

Дата введення в експлуатацію об’єкта _______________________           Дата виведення з експлуатації об’єкта _______________________

Дата введення в експлуатацію об’єкта _______________________           Дата виведення з експлуатації об’єкта _______________________

...

 

№ з/п

Період, за який нарахована амортизація

Кількість місяців корисного використання (експлуатації)

Сума амортизації

№ з/п

Період, за який нарахована амортизація

Кількість місяців корисного використання (експлуатації)

Сума

амортизації

№ з/п

Період, за який нарахована амортизація

Кількість місяців корисного використання (експлуатації)

Сума амортизації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про рух об’єкта:

Внутрішнє переміщення

№ з/п

дата

назва, номер документа

місцезнаходження об’єкта після переміщення

матеріально відповідальна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Назва, номер документа

Причина вибуття

 

 

 

 

Картку заповнив ______________         _________________________________________    «____» _______________ 20 ___ р.

                                               (підпис)                             (посада, ініціали та прізвище)

 

Відмітка про відкриття нової інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів № ______

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 7761 | Загрузок: 1188
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar