Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Зразок Реєстру направлених запитів / отриманих результатів проведення зустрічних звірок з питань підтвердження отриманих від платника
04.07.2017, 15:16


Зразок бланку (приклад шаблону) форми Реєстру направлених запитів / отриманих результатів проведення зустрічних звірок з питань підтвердження отриманих від платника податків

Образец бланка (пример шаблона) формы Реестра направленных запросов / полученных результатов проведения встречных сверок по вопросам подтверждения полученных от налогоплательщика

Додаток 5
до Зразка акта (довідки) перевірки
(пункт 2.8)

 

 

 

Зразок Реєстру направлених запитів / отриманих результатів проведення зустрічних звірок з питань підтвердження отриманих від платника податків
________________________________
(найменування платника податків)
відомостей стосовно відносин з суб'єктами господарювання - контрагентами

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання
(П. І. Б.)

Податковий номер платника податків 1 або серія та номер паспорта 2

Місцезнаходження (місце проживання)

Назва контролюючого органу вищого рівня за місцем обліку суб'єкта господарювання

Вид взаємовідносин (придбання, реалізація, відповідальне зберігання тощо)

Обсяг операцій (тис. грн.)

Дані про направлений запит

Дані про виконання запиту

Примітка (результат)

загальний

у т. ч. ПДВ

дата

N

дата

N листа

Оцінка виконання запиту 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

3 Оцінка виконання відповіді здійснюється з використанням відповідного довідника і може бути такою:

1 - завдання виконано (така оцінка результату проведеної зустрічної звірки може бути надана, якщо у довідці відображені обґрунтовані відповіді на всі поставлені у запиті питання). Якщо в запиті наведено встановлені при перевірці платника податків відомості, які потребували підтвердження, за результатами розгляду отриманої відповіді ініціатором додатково до оцінки виконання "1" (завдання виконано) зазначається така інформація (значення):

1.1 - відомості підтверджено повністю;

1.2 - відомості підтверджено частково;

1.3 - відомості не підтверджено;

2 - завдання не виконано:

2.1 - неможливо виконати у зв'язку із встановленням відсутності суб'єкта господарювання (посадових осіб або ліквідатора) за місцезнаходженням (за умови приєднання акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, електронної копії службової записки до оперативних підрозділів про розшук суб'єкта господарювання, запиту на адресу ліквідатора, а також належним чином оформленої податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений відповідно до рівня органів ДФС);

2.2 - не виконано повною мірою у зв'язку з тим, що суб'єкт господарювання не надав усі необхідні пояснення та документальні підтвердження (за умови приєднання акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання та належним чином оформленої податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений відповідно до рівня органів ДФС);

2.3 - не виконано повною мірою без об'єктивних причин.

2.4 - не виконано, оскільки направлено повторно запит на проведення зустрічних звірок з одного і того самого питання

Посади перевіряючого(их) контролюючого органу

_______________
(підпис)

 

____________
* Додаток не вручається платнику податків


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 602 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar