Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Звіт про цільове використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, ввезених на митну територію України
30.03.2016, 14:40


Додаток 2
до Порядку

Зразок бланка (форма шаблону) звіту:

 

 

 

ЗВІТ
про цільове використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, ввезених на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до
____________________________________________
(назва нормативно-правового акта, номер статті, частини, пункту)

Дата подання звіту

Найменування територіального органу ДФС, якому подається звіт

 

 

 

Суб'єкт господарювання _______________________________________________________________
                                                                    (найменування, код згідно з ЄДРПОУ)

Територіальний орган ДФС за місцем податкової реєстрації суб'єкта господарювання ___________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування, місто, район)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання ______________________________________________

Дата і номер зовнішньоекономічного контракту ___ ____________ 20__ р. N ________.

Дата і номер договору (контракту) з державним замовником ___ ____________ 20__ р. N ________.

 

 

Поряд-
ковий номер

Мит-
ниця, що здійс-
нила митне оформ-
лення

Дата і номер митної декла-
рації

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найме-
нуван-
ня товару

Оди-
ниця виміру

Обсяг ввезе-
них товарів

Вар-
тість

Умовно нарахо- вані суми податків

Викорис- тані товари за цільовим призна- ченням

Товари, викорис-
тані не за цільовим призна-
ченням

Суми сплачених податків з товарів, викорис-
таних не за цільовим призна- ченням

Залишок*

Залишок на початок звітного періоду

ввіз-
ного мита

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг

вар-
тість

обсяг

вар-
тість

ввіз-
ного мита

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг

вар-
тість

обсяг

вар-
тість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                                       
 

 

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник територіального органу
ДФС за місцем податкової реєстрації
суб'єкта господарювання

 
 
____________
(підпис)

 
 
_________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Інформація про використання залишку товарів, не використаних у поточному місяці, відображається у звіті за наступний місяць.

 

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 935 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar