Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Звіт про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
17.05.2017, 22:37


Зразок бланку (приклад шаблону) Звіту про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів:

Образец бланка (пример шаблона) Отчета о подготовке научно-педагогических и научных кадров:

Додаток 4 
до Особливостей підготовки 
здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук 
у вищих військових навчальних закладах 
(науково-дослідних установах) 
Міністерства оборони України 
(пункт 10 розділу ХІІ)

ЗВІТ 
про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів 
_________________________________________ у 20 ___ році

1. Перелік спеціальностей та підстави, за якими ВВНЗ (НДУ) отримав право здійснювати підготовку в докторантурі та ад’юнктурі; перелік спеціальностей, за якими фактично ведеться підготовка докторантів та ад’юнктів.

2. Підготовка докторів наук: аналіз роботи щодо набору до докторантури та розподілу випускників; аналіз виконання індивідуальних планів докторантами; відомості про докторантів, які достроково захистили дисертації. Відомості про докторантуру.

3. Підготовка докторів філософії: аналіз роботи щодо набору до ад’юнктури та розподілу випускників; аналіз виконання індивідуальних планів ад’юнктами; організація та результати виконання освітньо-наукової програми за \ роками підготовки; організація педагогічної (наукової) практики ад’юнктів; відомості щодо ад’юнктів, які достроково захистили дисертації. Відомості про ад’юнктуру.

4. Аналіз підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів поза ад’юнктурою (докторантурою) та відомості про здобувачів і осіб, які раніше закінчили ад’юнктуру (докторантуру) і не захистили дисертації.

5. Робота спеціалізованих вчених рад (шифр ради; підстави створення ради; шифри і назви спеціальностей, за якими надано право проводити захист дисертацій; кількість проведених засідань; кількість розглянутих дисертацій; аналіз проблематики розглянутих дисертацій, кількість відхилених дисертацій).

6. Робота вчених (наукових, науково-технічних) рад щодо присвоєння вчених звань “професор”, “доцент”, “старший дослідник”.

7. Характеристика науково-педагогічних і наукових кадрів та наукових працівників (штатна чисельність, спискова чисельність, загальна чисельність вчених, у тому числі докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 813 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar