Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН (Отчет о результатах погашения сертификатов ФОН)
25.01.2017, 18:21


Зразок бланку (форма шаблону) Звіту про результати погашення сертифікатів ФОН :

Образец бланка (форма шаблона) Отчета о результатах погашения сертификатов ФОН:

Додаток 13
до Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску
(пункт 2 розділу III)

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
про результати погашення сертифікатів ФОН

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ___/___/___/.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

 

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення сертифікатів ФОН.

 

Дата початку погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН:

запланована (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

 

фактична

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН:

запланована (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

 

фактична

 

Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН)

 

Кількість погашених сертифікатів ФОН у випуску (серії)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) сертифікатів ФОН, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), грн

 

Загальна сума, на яку погашено сертифікатів ФОН, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за сертифікатом ФОН, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими сертифікатами ФОН, грн

 

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення сертифікатів ФОН.

 

Запланована дата початку погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

 

Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) сертифікатів ФОН, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), грн

 

Кількість непогашених сертифікатів ФОН

 

Сума, на яку не погашено сертифікатів ФОН, грн

 

Відсотки та сума доходу, що не виплачені за сертифікатами ФОН, грн

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення сертифікатів ФОН

 

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН

 

 

Від емітента

 

 

________________
(посада)

________________
              (підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора

 

 

________________
(посада)

________________
              (підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів

 

 

________________
(посада)

________________
             (підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 661 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar