Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Акт перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача вимогам до автоматизованого робочого місця користувача ДЗК
27.01.2017, 14:37


Зразок бланку (форма шаблону) Акту перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру (ДЗК) та програмного забезпечення:

Образец бланка (форма шаблона) Акта проверки соответствия автоматизированного рабочего места пользователя требованиям к автоматизированному рабочему месту пользователя Государственного земельного кадастра (ГЗК) и программного обеспечения:

Додаток 56
до Порядку

 

 

 

АКТ
перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення N ______

__________________
   (місце складення акта)

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування посади керівника юридичної особи)
____________________________________________________________________ (далі - користувач),
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
                                                                      (найменування адміністратора Державного земельного кадастру)
від імені якого діє _____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування юридичної особи)
(далі - регіональний адміністратор) в особі ________________________________________________,
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________, з іншої сторони, склали цей акт згідно із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ р. N ________ про те, що автоматизоване робоче місце користувача відповідає вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення.

Акт складено у двох примірниках, по одному примірнику для користувача та регіонального адміністратора.

Підписи Сторін

 

Користувач
________________________________
________________________________
________________________________

Регіональний адміністратор
________________________________
________________________________
________________________________

____________     __________________
          (підпис)                   (ініціали, прізвище)

____________     __________________
          (підпис)                   (ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 823 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar