Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу
22.04.2016, 11:23


Зразок бланку (приклад шаблону) акту про списання ББ:

Додаток
до Порядку

ПОГОДЖЕНО*

____________________________

(найменування посади керівника органу

____________________________

управління)

______ ______________________

  (підпис)        (прізвище та ініціали)

_____ ______________ 20 ___ р.

____________________________

(найменування та ідентифікаційний код

____________________________

органу управління)

 

МП**

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________________________

(найменування посади керівника

____________________________

балансоутримувача)

______ ______________________

  (підпис)           (прізвище та ініціали)

_____ ______________ 20 ___ р.

____________________________

(найменування та ідентифікаційний код

____________________________

балансоутримувача)

 

МП**

АКТ
про списання багатоквартирного будинку з балансу

 

__________________________________

 ____ ______________ 20___ р.

(найменування населеного пункту)

 

Комісія, утворена згідно з ______________________________________

(реквізити розпорядчого документа)

у складі:

голова комісії ______________________;

(прізвище, ім’я, по батькові)

члени комісії  ______________________

 ______________________

 ______________________

склала цей акт про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою: ________________________________________________________, з балансу ________________________________________________________.

(найменування та ідентифікаційний код балансоутримувача)

 

Характеристика багатоквартирного будинку

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію _________.

Матеріали стін _______________________________________________.

Матеріали покрівлі ______________________ площа ______ кв. метрів.

Група капітальності ___________________________________________.

Кількість поверхів ____________________________________________.

2. Відомості про площу багатоквартирного будинку, кв. метрів

Загальна площа будинку ______________________________.

Житлова площа квартир ______________________________.

Загальна площа квартир ______________________________.

Загальна площа нежитлових приміщень __________________.

Загальна площа допоміжних приміщень __________________,

у тому числі:

сходові клітки _______________________________________,

вестибюлі ___________________________________________,

позаквартирні коридори ________________________________,

колясочні ____________________________________________,

комори ______________________________________________,

сміттєкамери _________________________________________,

горища ______________________________________________,

підвали ______________________________________________,

шахти і машинні відділення ліфтів ________________________,

інші технічні приміщення ________________________________.

Кількість квартир у будинку _____,

у тому числі:

приватної форми власності _____,

державної форми власності _____,

комунальної форми власності _____.

Кількість нежитлових приміщень у будинку _____,

у тому числі:

приватної форми власності _____,

державної форми власності _____,

комунальної форми власності _____.

Кількість сходових кліток _____.

3. Облаштування багатоквартирного будинку

Облаштовано:

централізованим постачанням холодної води ____ квартир/нежитлових приміщень,

водовідведенням _____ квартир/нежитлових приміщень,

централізованим опаленням/автономним теплопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

індивідуальним (поквартирним) теплопостачанням (опаленням та/або гарячим водопостачанням) _____ квартир/нежитлових приміщень,

централізованим/автономним гарячим водопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

електроосвітленням _____ квартир/нежитлових приміщень,

газопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

стаціонарними електроплитами _____ квартир,

газовими плитами _____ квартир,

ліфтами _____ одиниць,

сміттєпроводами _____ одиниць,

замково-переговорними пристроями _____ під’їздів.

4. Вартість активів

Первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) _________________________________________________ гривень.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється списання будинку з балансу) станом на ___ _____ 20___ р. _________________________ гривень.

5. Інші відомості про багатоквартирний будинок

________________________________________________________________.

6. Перелік документів, що використовувались під час складання акта:

_________________________________________________________________

(технічний паспорт на будинок; плани поверхів; схеми інженерного обладнання, 

_________________________________________________________________

у тому числі: холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, 

_________________________________________________________________

теплопостачання, електропостачання, газопостачання тощо)

Голова комісії

___________________

(найменування посади)

__________________

(підпис)

___________________

(прізвище та ініціали)

 

Члени комісії:

___________________

(найменування посади)

__________________

 

___________________

 

___________________

 

__________________

 

___________________

 

___________________

__________________

___________________

 

__________

* Зазначається у разі, коли балансоутримувач належить до сфери управління іншого суб’єкта.

** Відбиток печатки проставляється, якщо балансоутримувач або суб’єкт, до сфери управління якого він належить, провадять свою діяльність із використанням печатки.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1614 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar