Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2) / Бюджетный запрос на 20__ - 20__ года индивидуальный (Форма 20 __- 2)
[ Скачать с сервера (345.0 Kb) ] 17.11.2016, 21:33


Зразок бланку (приклад шаблону) Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки індивідуального (Форма 20__-2)

Образец бланка (пример шаблона) Бюджетного запроса на 20__ - 20__ года индивидуального (Форма 20 __- 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року N 861)

 

 

 

 

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)
                                          (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                           КВК

2. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)
                                              (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                                         КВК, знак відповідального виконавця

3. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
                                                                          (найменування бюджетної програми)                                                                                           КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 20__ - 20__ роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

 

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

 

 

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

N
з/п

Найменування

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ (звітному) році

(тис. грн)

 

 

КПКВК*

КЕКВ/
ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Зміна кредиторської заборгованості
(7 - 6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов'язання
(5 + 7)

загаль-
ного фонду

спеціаль-
ного фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

 

 

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

 

 

КПКВК*

КЕКВ/
ККК

Найменування

Затверджено з урахуван-
ням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгова-
ність на 01.01.20__

Дебіторська заборгова-
ність на 01.01.20__

Очікувана дебіторська заборгова-
ність на 01.01.20__

Причини виникнення заборгова-
ності

Вжиті заходи щодо погашення заборгова-
ності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

 

 

N
з/п

Найменування

Статті (пункти) нормативно-
правового акта

Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі
(тис. грн)

Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис. грн)
(4 - 5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-
правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

Нормативно-правовий акт

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

 

Керівник установи

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 732 | Загрузок: 58
Всего комментариев: 0
avatar