Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства
09.12.2016, 12:28


Зразок бланку (форма шаблону) Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства:

Образец бланка (форма шаблона) Декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства

_________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер

_________________________________________________________________

облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

Телефон ____________________

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(місце провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності

_________________________________________________________________

або видів господарської діяльності)

 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності — у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України “Про страхування”

_________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

 

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження зазначених дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, вимогам законодавства.

 

__ ________ 20__ р. ___________ ___________________________________

      (підпис)                (ініціали та прізвище керівника юридичної особи
                                           або фізичної особи — підприємця)

МП (у разі наявності)

_____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1200 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar