Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Довідка про чисельність працюючих осіб з інвалідністю (Справка о численности работающих лиц с инвалидностью)
20.02.2017, 17:35


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю:

Образец бланка (форма шаблона) Справки о численности работающих лиц с инвалидностью:

Додаток 4
до Порядку видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю
(пункт 4)

 

 

 

 

ДОВІДКА
про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

Надана _______________________________________________________________________________
                                                               (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта ____________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання:

поштовий індекс ________, область ______________________, район _________________________,
населений пункт ______________________, вулиця ________________________________________,
будинок _______________, корпус _______________, офіс / квартира __________________________,
телефон _________________________, факс _______________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________

 

Назва показника

Код рядка

Кількість працюючих осіб з інвалідністю

За звітний період
(згідно із заявою)

1

2

3

4

Середньооблікова кількість штатних працівників:

01

 

 

на підприємстві, в організації у фізичної особи

02

 

 

у відокремленому підрозділі

03

 

 

у тому числі кількість осіб з інвалідністю:

04

 

 

на підприємстві, в організації у фізичної особи

05

 

 

у відокремленому підрозділі

06

 

 

 

____________ 20__ року

Директор відділення Фонду
соціального захисту інвалідів

_____________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

                                М. П.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 894 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar