Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної
27.01.2017, 12:56


Зразок бланку (форма шаблону) Довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання):

Образец бланка (форма шаблона) Справки о наличии в Государственном земельном кадастре сведений о получении в собственность земельного участка в пределах норм бесплатной приватизации по определенному виду ее целевого назначения (использования):

Додаток 51
до Порядку

 

 

 

ДОВІДКА
про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою якої надано довідку>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки>

Інформація про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

<інформація наявна/відсутня>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер

 ::: 

Власник (користувач):

 

Прізвище, ім'я та по батькові /  найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

 ::: 

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Категорія земель

<назва категорії земель>

Цільове призначення

<назва цільового призначення;
код згідно з класифікацією кодів цільового призначення>

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Грошова оцінка:

 

Нормативна, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування довідки>

Експертна, гривень

<значення експертної грошової оцінки, дата оцінки>

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

 <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності

Вид права

<право власності>

Інформація про власників земельної ділянки:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Дані про документ, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього / номер документа; число, місяць та рік підписання документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу, що підготував та надав довідку>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку>

М. П.

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до довідки з Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. N ______

Викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

 

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

1

2

3

4

5

6

7

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів:
<площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

 

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який сформував викопіювання з кадастрової карти (плану)

Сформовано

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора>

М. П.

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1190 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar