Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Довідка про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах
16.03.2017, 18:03


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії  особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби:

Образец бланка (форма шаблона) Справки о составляющих заработной платы для назначения пенсии лицу, имеющему не менее 20 лет стажа работы на должностях, отнесенных к категориям должностей государственной службы, и которая на момент выхода на пенсию не занимает должности государственной службы:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

17 січня 2017 року № 1-3

 

 

 

ДОВІДКА

про складові заробітної плати для призначення пенсії

особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби

 

 

 

Видана ____________________________________________________ для

                                        (прізвище, ім'я,  по батькові)

 

призначення згідно з пунктами 10, 12 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону “Про державну службу” пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ “Про державну службу” про те, що середні розміри надбавок, премій та інших виплат за ____________________________ року*, що передує місяцю звернення за

                (місяць)

призначенням пенсії, становили**:

грн

Місяць

Надбавка за інтенсивність праці

Надбавка за виконання особливо важливої роботи

Надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю

Виплати за додаткове навантаження

Премія місячна

Інші виплати (матеріальна допомога, премії, нараховані за період, що  перевищує календарний місяць) в частині, що відповідає календарному місяцю

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довідка видана  на  підставі   особових   рахунків,  платіжних  відомостей   або   інших    документів   про   нараховану   та   сплачену  заробітну    плату   за_____________________ року. 

(місяць)                 

(непотрібне закреслити)

 

Керівник                 ______________          ________________________________

                                     (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

 М.П.

Головний бухгалтер______________           ________________________________

                                                 (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

 

* Не раніше травня 2016 року.
** Виплати (надбавки, місячні премії) зазначаються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії.

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, зазначаються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, виходячи із середнього розміру таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, визначеного з урахуванням кількості відповідних (прирівняних) посад.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 1076 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar