Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Форма № 1-РОБД. Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації
[ Скачать с сервера (138.0 Kb) ] 15.03.2017, 00:38


Зразок бланку (форма шаблону) Форми № 1-РОБД. Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації:

Образец бланка (форма шаблона) Формы № 1-РОБД. Заявление о внесении сельскохозяйственного товаропроизводителя в Реестр получателей бюджетной дотации:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

23.02.2017 № 275

 

Форма № 1-РОБД

ЗАЯВА

про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

1. Особа

Юридична особа Фізична особа – підприємець

 

Індивідуальний податковий номер

Податковий номер

Серія та/або номер паспорта

 

2. Дія

Внесення Перереєстрація (зміна інших даних)

 

3. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) ________________________________________________

 

 

4. Дата державної реєстрації "___" ____________ ____ року

5. Види економічної діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації відповідно до пункту 161.3 статті 161 розділу V1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон)

Підпункт пункту 161.3

статті 161 розділу V1 Закону

Код

КВЕД-2010

 

Вид діяльності

відповідно до пункту 161.3

статті 161 розділу V1 Закону

Зазначити основний вид діяльності

(необхідне позначити знаком "Ö" або "+")

1

2

3

4

 

 

 

 

 

6. Вартість товарів (послуг), поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (одиниці виміру – цілі числа з відповідним округленням за загальновстановленими правилами)

№ з/п

Місяць та рік

Загальний обсяг операцій

з постачання товарів (послуг),

сума (грн)

Операції з постачання сільськогосподарської продукції (товарів), визначеної у пункті 2.15 статті 2 розділу IЗакону

Операції з постачання

основних засобів

сума
(грн)

питома
вага (%)

сума
(грн)

питома
вага (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

7. Реквізити поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації

МФО ____________ № ____________________________ найменування банку______________________________

8. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

9. Підписант

Для юридичної особи

керівник

уповноважена особа

Для фізичної особи – підприємця

підприємець

представник

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків/

серія та/або номер паспорта)

_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________

(підпис)

"___"_____________ 20__ року

(дата)

 

Аркуш 1, сторінка 1

Зворотний бік

 

Пояснення до заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника

до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

 

1. Заява з позначкою "Внесення" заповнюється та подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з податку на додану вартість, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду. Розглядається контролюючим органом за місцем обліку особи як платника податку на додану вартість.

Заява з позначкою "Перереєстрація" заповнюється та подається виключно в електронній формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли у сільськогосподарського товаровиробника відбулася зміна інших даних, що не стосуються найменування та податкового номера і містяться у реєстрі отримувачів бюджетної дотації (зміна переліку видів діяльності, зміна реквізитів поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації) (пункт 161. 4 статті 161 розділу V1 Закону).

2. Серія та/або номер паспорта у розділах 1, 8 зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

3. Розділ 5. Кількість видів діяльності не може перевищувати кількості видів діяльності, визначених у пункті 161.3 статті 161 розділу V1 Закону.

4. Розділ 6. Для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації питома вага вартості сільськогосподарських товарів має становити не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. Для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду (пункт 161.1 статті 161 розділу V1 Закону).

У графах 4 та 5 розділу 6 зазначаються операції з постачання сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), зазначеної у групах 1 – 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) (пункт 2.15 статті 2 розділу I Закону).

До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1 – 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).

Зазначене не поширюється на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (код УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30).

З метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника (графи 6 та 7 розділу 6) не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркуш 1, сторінка 2

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 1204 | Загрузок: 77
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar